Wordt Spinoza speerpunt in Katwijk's Citymarketing?

Tot heden laat het gemeentebestuur van Katwijk zich weinig gelegen liggen aan het feit dat het aan de Spinozalaan in Rijnsburg het Spinozahuis binnen z’n gemeentegrenzen heeft.
Bordverwijzingen die geïnteresseerde toeristen de weg naar het Spinozahuis wijzen hadden tot heden nog geen enkele prioriteit – het aantal bezoekers zou toch maar gering zijn, zo werd gemeend. Dat een beetje méér publiciteit en verwijsbegeleiding het aantal bezoekers zou kunnen helpen verhogen – het kwam niet bij B&W op.

Afstaptip 10 Spinozahuis in de folder Fietsen in Katwijk, daarbij blijft het wel zo ongeveer: “Halverwege de Spinozalaan staat museum het Spinozahuis. Het Spinozahuis in Rijnsburg is het huis waarin filosoof Benedictus de Spinoza woonde en werkte van 1661 tot 1663. Museum Het Spinozahuis is er sinds 1899 gevestigd, met onder meer een unieke reconstructie van Spinoza’s bibliotheek en een verzameling van brieven en portretten."

Maar wie weet, komt er enige verandering. Afgelopen week stond “citymarketing” op de agenda van de Katwijkse gemeenteraad. In de raadsvergadering van 1 november 2012 over de begroting van 2013 bracht G.H.A. Bol van GemeenteBelangen het volgende in: “Het is goed om als gemeente Katwijk stevig in te zetten op de ontwikkeling van het toeristisch beleid. Door de juiste inventarisatie en plannen wat deze gemeente nodig heeft aan citymanagement kan zo een goede stap worden gezet. Er liggen veel kansen om heel Katwijk te promoten, niet alleen met zon, zee, zand en duinen. Een simpel iets als een correcte bordverwijzing naar het Genootschap Oud Rijnsburg en het Spinozahuis. Of het aanwezig zijn van toeristische folders op alle hiervoor bestemde plekken moet dan ook zijn gerealiseerd.” [PDF]

Met die opmerking werd toen in die vergadering niet veel gedaan, maar nu was er dus aandacht voor citymarketing. Dit is aanleiding voor Esther Schonenberg om in Dichtbij Duin- en Bollenstreek te schrijven:

"Er valt naast deze twee belangrijke toeristische pijlers [Cultuur zoals het Katwijks Museum, en Natuur zoals wandelen langs de kust en door de duinen] nog veel te ontwikkelen. Er liggen kansen op het vlak van archeologie in Valkenburg. Historisch bekende personen zoals de in Rijnsburg gewoond hebbende Spinoza verdienen een prominente plek. En wat te denken van de Atlantikwall met de nog resterende bunkers en de Barakken.”