Workshop 'Psychologische thema's in Descartes en Spinoza'

Workshop ‘Psychologische thema's in Descartes en Spinoza’
Datum: 20 april 2009
Tijd: 13.00-18.00
Locatie: Sweelinckzaal, Drift 21, Utrecht
 
De workshop wordt georganiseerd door het Descartes Centre for the History and Philosophy of the Sciences and Humanities, Universiteit Utrecht, en het Instituut Wijsbegeerte, Universiteit Leiden.
 
Programma:

Voorzitter: Theo Verbeek (Utrecht)
13:00-14:30: Marietje van der Schaar (Leiden): "Spinoza en de psychologie van het oordeel".
Koffie/thee
14:45-16:15: Marleen Rozemond (Toronto): "Descartes en de eenvoud van de geest"
Koffie/Thee
16:30-18:00: Piet Steenbakkers (Utrecht/Rotterdam): "Idee van een lichaam, idee van een idee: Spinoza over geest, lichaam en bewustzijn".
 
 
Aanmelden (gratis) voor 12 april bij Eric Schliesser nescio2@yahoo.com of via infodescartescentre@uu.nl  
 

[gezien: hier en hier]