Digitale rondleiding bewaart de Spinoza tentoonstelling van de BPH

Wat een goed initiatief van de Bibliotheca Philosophica Hermetica.
Nadat de Spinoza-tentoonstelling Libertas philosophandi na verlenging met een maand na 24 oktober 2008 definitief was afgelopen, heeft men de goede gedachte gehad om alvorens de vitrines leeg te ruimen en de boeken weer aan de eigenaren in binnen- en buitenland terug te bezorgen, een digitale rondleiding op videofilm vast te leggen.

Mevr. dr. Cis van Heertum verzorgde vele malen de rondleiding. Het verhaal zat er bij haar dus goed in. Ze geeft hier zeer vaardig een to the point digitale rondleiding door de Spinoza tentoonstelling.

Een mooie herinnering voor hen (waaronder ik) die deze rondleiding meemaakten. En voor wie de tentoonstelling niet hebben kunnen bezoeken geeft deze ca 20 minuten durende rondleiding een goede impressie van wat zij hebben gemist. 

Lees verder...

Thorbecke ruilen voor Spinoza

                  

Beeldend kunstenaar Hans van Houwelingen oppert monumentenruil tussen Den Haag en Amsterdam: Thorbecke van het Thorbeckeplein in Amsterdam naar Den Haag; en het monument van de filosoof Baruch Spinoza van Den Haag naar Amsterdam. Het beeld van Spinoza is gemaakt door Felix Hexamer en in 1880 in Den Haag geplaatst. Amsterdam wil nu graag een monument hebben van Spinoza, de in Amsterdam geboren filosoof die ijverde  voor de vrijheid van meningsuiting en daarom recent tot boegbeeld van Amsterdam werd uitgeroepen. En Den Haag wil een Thorbecke-monument.

De mogelijke fysieke verplaatsing, door de kunstenaar alvast via computersimulatie in beeld gebracht, zal die monumenten en historische grootheden zeker zeer actualiseren! Alleen al het aandragen van het idee op zich is een geweldig kunstproject dat tot debat aanleiding zal geven. Je moet het idee maar krijgen.

Lees verder...

I love Amsterdam II: Spinoza!

Even vastleggen 'voor de geschiedenis' deze 'aankondiging achteraf' waarvoor niemand dit weblog heeft getipt....

Op de website van Foglio Spinozi@no zag ik het volgende bericht:
Op 17 & 18 oktober 2008 bracht Urban Myth in  de Stadsschouwburg Amsterdam de theaterproductie I love Amsterdam II: Spinoza!

Amsterdam is dit jaar flink met Spinoza bezig.

Lees verder...

Ton de Kok over Spinoza

Op 19 oktober 2008 gaf Ton de Kok, docent Godsdienst aan het Fons Vitae Lyceum en het St. Ignatiusgymnasium, Amsterdam, de laatste lezing in de reeks lezingen bij de tentoonstelling 'Spinoza Amsterdammer'. De titel van zijn lezing luidde: "Spinoza, zijn godsconcept en levensbeschouwing". Hij is hier op de website van de Amsterdamse Spinozakring te downloaden.

Behalve godsdienstdocent is De Kok oud-Tweede Kamerlid voor het CDA, bestuurslid van de Amsterdamse Spinoza Kring en lid van de vrijmetselaarsloge Jan Amos Comenius. (zie wiki)

Lees verder...

Deus sive Natura. Mag ook/niet Natura sive Deus?

In de zomercursus over Spinoza's Korte Verhandeling die ik volgde ontstonden discussies naar aanleiding van twee dingen die prof H. De Dijn in zijn toespraak "De God van Spinoza” [op 27 juni, 2008 in de Westerkerk te Amsterdam op de bijeenkomst “Libertas philosophandi. Spinoza als gids voor een vrije wereld” en opgenomen in het gelijkluidende boek, In de Pelikaan, Amsterdam, 2008, p. 125-37.] stelde: “Deus sive Natura; niet Natura sive Deus” en de God van Spinoza is transcendent.

Deze discussie leidde tot commentaren op commentaren, waarmee de mailbox ook gisteren weer werd gevuld.

Het werd een discussie over de aantallen en de volgorde van woorden, waaraan op  bijna scholastieke wijze betekenissen werden toegekend. Er kwam ook statistiek aan te pas. Men zal gedacht hebben: als geometrie? Dan ook statistiek.

 

Lees verder...

Fotoreportage colloquium emeritaat van prof. Herman De Dijn

Bij het emeritaat van professor Herman De Dijn werd op 16 en 17 oktober 2008 een tweedaags colloquium georganiseerd. Zie daarover hier en hier eerder op dit weblog.

Op de betreffende website is daarvan een fotoreportage geplaatst; zonder bijschriften.

Lees verder...

[Hersteld] Alleen vrije mensen kunnen elkaar dankbaar zijn

Teruggehaald uit het cachegeheugen van Google, nadat blogse.nl alle blogs van 2½ maand gewist had. Lees verder...

[Hersteld] Van der Tak's Spinoza

Teruggehaald uit het cachegeheugen van Google, nadat blogse.nl alle blogs van 2½ maand gewist had. Lees verder...

[Hersteld] Spinoza in Turkije

Teruggehaald uit het cachegeheugen van Google, nadat blogse.nl alle blogs van 2½ maand gewist had. Lees verder...

[Hersteld] Spinoza als merk. Is Spinoza bibliotheek niet beter dan Centrale Bibliotheek?

Nog een door blogse.nl gewist blog bij Google teruggevonden. Lees verder...

[Hersteld] Creatief met Spinoza

Weer een door blogse.nl gewist blog bij Google teruggevonden. Lees verder...

Nelly Sachs (1891-1970) en haar Spinoza-gedicht

Nelly SachsZij werd als Leonie Sachs in Berlijn geboren uit welgestelde joodse ouders die woonden in de betere buurt Tiergarten. Van huis uit kreeg ze liefde voor literatuur mee en ze ontving privéonderwijs in muziek en dans. In 1921 verscheen haar eerste verhalenbundel Legenden und Erzaehlungen. De opkomst van Hitler deed haar bewust worden van haar joodse achtergrond en ze maakte studie van de mystieke ideeën in de Zohar die later in haar werk terugkwamen. Door de Nazi’s kreeg ze in de dertiger jaren een publicatieverbod opgelegd. In 1940 vluchtte ze naar Zweden. Selma Lagerlöf met wie ze als meisje al contact had gezocht, wist op haar doodsbed nog een visum voor haar en haar moeder te regelen, hoewel joden officieel het land niet mochten verlaten. Nelly Sachs leerde er snel de Zweedse taal en voorzag in haar levensonderhoud door vertalen van literatuur en van beroemde Zweedse dichters. Al jong begon ze gedichten en verhalen te schrijven.

Uit gedichten over ballingschap en de Holocaust die ze tussen 1940 en 1944 schreef ontstond de bundel In den Wohnungen des Todes (1947). Sachs bleef in Zweden wonen en werd in 1952 tot Zeedse genaturaliseerd.

Het trauma van ballingschap en dood, alsmede de thema's van (angst voor) vervolging, het joodse lot en Vergangenheitsbewältigung stonden centraal en werden meer en meer met religieuze thematiek verbonden. Ze verbond een moderne stijl met de meer gedragen stijl van de Bijbel. Ze ontving meerdere prijzen, o.a. "Friedenspreis des deutschen Buchhandels" (1965) en in 1966, samen met de Israëlische schrijver Shmuel Yosef Agnon, de Nobelprijs voor de literatuur. Ze overleed in 1970 op 78-jarige leeftijd.

Ze schreef het volgende Spinoza-gedicht, althans dit gedicht over een Spinozageleerde:

Lees verder...

Marcel Raman - gedicht over Spinoza

Blogs die door blogse.nl waren gewist, voodat ze door Google in z'n cachegeheugen waren binnengevreten, waren die over de Spinoza-gedichten van Nelly Sachs en van Marcel Raman.

Het gedicht van Raman had ik juist gevonden, daar deze Belgische dichter (geb. 1941) tevens ook een hommage aan Nelly Sachs had gedicht.

Later reconstrueer ik het blog over Nelly Sachs - hetgeen meer werk vergt - hieronder dit gedicht van Marcel Raman, over wie verder nauwelijks iets aan biografische gegevens op internet te vinden is, hoewel hij zich op diverse fora in discussies heeft gemengd.

Lees verder...

[Hersteld] Spinoza's beeld centraal in film 'Geluk is als glas' - 'Fragile Happiness' (2001)

Verdwenen bij Blogse.nl. Nog gevonden bij Google's cachegeheugen. Lees verder...

[Hersteld] Spinozagirl - een pláátje!

Teruggevonden bij Google´s cachegeheugen Lees verder...

De Jezus van Paul Verhoeven en de Christus van Spinoza

Tot gisteren had ik echt niet gedacht dat ik ooit de Jezus van Nazaret van Paul Verhoeven zou gaan lezen. Maar eergisteren kreeg ik een e-mailtje van iemand die schreef: “Ik had het vrijdag gekocht en zaterdag in een ruk uitgelezen. Ben zeer geboeid geworden door zijn fascinerende reconstructie van het leven van deze revolutionair. En omdat ik zo enthousiast ben, wil ik vrienden daarvan in kennis stellen. Onderbreek voor een dag je lectuur van Spinozana voor dit boek. September uitgekomen, Oktober al tweede druk (Meulenhoff).”

Ik antwoordde, nog enigszins afhoudend: “Bedankt voor je aanbeveling. Dat had ik nooit gedacht: dat ik nog eens een boek over Jezus aangeraden zou krijgen. Ik ben niet meer van de Jezus-beweging en ook niet van de Paul Verhoeven-fankring. Uiteraard is me het nieuws over het boek niet ontgaan en heb ik het in stapels in de winkel zien liggen. Bij het zeer vele dat verschijnt ben ik vaak heel blij bij vele boeken te bedenken: "Hoef ik niet te lezen." Want ik héb al zo'n stapel boeken liggen, waar ik nog niet aan toegekomen ben. Ik weet het nog niet, maar ben benieuwd of jij m'n nieuwsgierigheid ernaar zo sterk vergroot hebt, dat ik er uiteindelijk niet aan kan weerstaan.”

Lees verder...

[Hersteld] Steven Nadler in Filosofie Magazine

Eveneens nog gevonden in Google's cache. Graag bewaard vanwege de reacties. Lees verder...

[Hersteld] Van wie is Spinoza?

Door blogse.nl gewist, maar gevonden in Google's cachegeheugen. Lees verder...

[Hersteld] 'Sporen van Spinoza' in de ramsj

Verdwenen bericht gevonden in Google's cachegeheugen - toch ook maar hier bewaren. Lees verder...

[Hersteld] Van Henri Krop 'Spinoza in Nederland' op komst

Ook dit bij blogse.nl gewiste bericht stond nog in Google's cachegeheugen. Lees verder...

[Hersteld] Spinoza in Duitse boekhandel niet in de schappen

HGet volgende bericht, gewist bij blogse.nl, bleek nog vindbaar bij Google's cachegeheugen. Lees verder...

[Hersteld] Spinoza met vechtende spinnen in de 'Canon met de kleine c'

Dit bericht was bij blogse.nl gewist, maar bleek nog vindbaar bij Google Lees verder...

Laatste kans Spinozatentoonstelling BPH te bezoeken

De tentoonstelling is verlengd tot 24 oktober. Dus morgen en overmorgen is de laatste gelegenheid om deze interessante tentoostelling te bezoeken.   Lees verder...

Steven Nadlers De ketterij van Spinoza in Trouw besproken

Na Michiel Leezenberg twee weken geleden in NRC Handelsblad, had afgelopen zaterdag ook Trouw een bespreking (door Samuel de Lange) van het boek van Steven Nadler, De ketterij van Spinoza. Onsterfelijkheid en het joodse denken (2008).

De Lange is niet bijster te spreken over dit boek, vindt dat Nadler  teveel joodse geleerden in z´n onderzoek naar de mogelijke oorzaken voor de strengheid van Spinoza's ban betrekt en dat zijn betoog giswerk blijft (daarop had overigens Nadler zelf al in zijn boek gewezen).

Lees verder...

Verlichting van het verstand - injecteren met het leven en z'n emoties

Carel Peeters, Gevoelige ideeën: over de andere Verlichting, Uitgeverij: De Harmonie, Amsterdam, 2008 [ISBN: 978-90-6169-853-1] 

 Essayist en literatuurcriticus van Vrij Nederland, Carel Peeters, schreef hiermee een aardig boekje, waarin hij een pleidooi doet voor een wat andere kijk op de Verlichting dan de gebruikelijke benadrukking van de rede, de rationaliteit en de vooruitgangsgedachte - van de bestrijding van godsdienst, bijgeloof en vooroordelen. Er waren, ook in de 17e en 18e eeuw, heel wat schrijvers, kunstenaars, wetenschappers en geleerden die de mens niet alleen en voornamelijk als een met rede begaafd wezen zagen, maar die ook aandacht hadden voor andere aspecten van het leven: de emoties, de lichamelijkheid, het irrationele. Er waren er die pleidooien voerden voor voelen met het verstand en denken met het hart. Vandaar: 'gevoelige ideeën'.  Lees verder...

Ethica-vertaling van Nico van Suchtelen op DBNL

[Dit bericht had ik eerder opgenomen, maar het was verdwenen. Het leek me nuttig het te vernieuwen] 

In de rechterkolom staan een aantal links naar gedigitaliseerde werken van Spinoza die op internet te vinden zijn. Meest Engels. Tot heden was alleen de Ethica-vertaling uit ± 1860 van Dionijs Burger op internet te vinden. [Bij despinoza]

Sinds twee maanden is de vertaling van Nico van Suchtelen gedigitaliseerd en op de site van de Digitale Bibliotheek van de Nederlandse Letteren (DBNL) geplaatst. [hier]

 

                         titelpagina

 

Lees verder...

Het schuivend argumenteren van Michiel Leezenberg

Gisteren, vrijdag, onderstaande twee brieven met commentaar op het lange stuk van Michiel Leezenberg "Hoe gebruiken wij Spinoza?" van vorige week vrijdag 10 oktober dat als samenvatting meekreeg: "Hedendaagse bewonderaars zien in Spinoza de kampioen van de multiculturele samenleving. Maar zijn wortels liggen toch in zijn eigen tijd en zelfs in de islam." Het naschrift waartoe Leezenberg de gelegenheid kreeg, toont diens merkwaardige 'argumenteer' trucs.

 

 

 

 

 

 

Lees verder...

Vanmiddag emeriteerde prof. Herman de Dijn

De vraag is: ging vanmiddag behalve een internationaal vermaard Spinoza-geleerde ook een spinozist met emeritaat?

Toen ik op 22 juni 2008 het ‘Afscheidscolloquium bij gelegenheid van het emeritaat van Prof. Herman De Dijn’ meldde, was op zijn website het onderwerp ‘publicaties’ nog niet gevuld. Daar is inmiddels wat aan gedaan. In mijn blog over Edwin Curley meldde ik dat op diens simpele website een reeks artikelen werd aangeboden. Waarbij ik noteerde: “Dat zouden meer wetenschappers moeten doen. In Nederland heb ik  alleen nog zo’n aanbod  (zie hier op dit weblog) van Siebe Thissen ontdekt.” 

Welnu, ook op de website van Herman de Dijn, die zoals gezegd vanmiddag na het colloquium met emeritaat gaat, wordt een flink aantal teksten ter lezing op internet aangeboden. Dat is op zich een goede zaak. Maar uit dat overzicht kan ook een kenmerk naar de oppervlakte of aan het licht komen.

      Professor De Dijn... by Cookiemouse. 

[Van hier]
Lees verder...

Spinozadag 2008: Vrij zijn, hoe doe je dat?

"Nieuwsbrief Amsterdamse Spinoza Kring 17 oktober 2008" Daar ook het blog hierover verdwenen is en nog niet in het archief van oktober terug te vinden is, neem ik deze informatie nog eens op, want ik vind dat bezoekers van dit weblog gewezen moeten worden op de 

                  Spinozadag 2008: Vrij zijn, hoe doe je dat?

[Paradiso Amsterdam - van hier]
De betekenis van Spinoza's filosofie in de 21ste eeuw
Op zondag 23 november 2008 viert de Amsterdamse Spinoza Kring feest! Samen met Paradiso en Amsterdam Wereldboekenstad vieren we de 376ste geboortedag van Spinoza onder het motto Vrij zijn, hoe doe je dat?
Een dag vol boeiende sprekers, levendige debatten en uitdagende optredens.

 

Lees verder...

Fraai boek over het werk van Leo Strauss

Gisteren was ik bij Selexys in Amsterdam en zag daar het volgende boek voor €12,50 in de ramsj. Selexyz Maastricht is er te klein voor, maar misschien is het elders nog wel bij een Selexys te vinden. Het gaat om

David Janssens, Tussen Athene en Jeruzalem. Filosofie, profetie en politiek in het werk van Leo Strauss. Boom. Amsterdam, 2002

 

Ik las inmiddels ca 30% op het puntje van m'n stoel (eerst in de trein en toen thuis). Het is een fraaie bewerking van Janssens' proefschrift.

 

Lees verder...

[Hersteld] Caspar David Friedrich (1774-1840) en Spinoza

Teruggehaald uit het cachegeheugen van Google, nadat blogse.nl alle blogs van 2½ maand gewist had. Lees verder...

[Hersteld] Joep Franssens' Harmony of the Spheres

Teruggehaald uit het cachegeheugen van Google, nadat blogse.nl alle blogs van 2½ maand gewist had. Lees verder...

[Hersteld] Spinoza-compendium als diamantje heroverwogen

Teruggehaald uit het cachegeheugen van Google, nadat blogse.nl alle blogs van 2½ maand gewist had. Lees verder...

[Hersteld] Piet Visser over de boekdrukkers en uitgevers in de XVIIe eeuw

Teruggehaald uit het cachegeheugen van Google, nadat blogse.nl alle blogs van 2½ maand gewist had. Lees verder...

[Hersteld] Interview met emeriterende Herman De Dijn

Teruggehaald uit het cachegeheugen van Google, nadat blogse.nl alle blogs van 2½ maand gewist had. Lees verder...

[Hersteld] Interview over Nederland en de Verlichting met Jonathan Israel

Teruggehaald uit het cachegeheugen van Google, nadat blogse.nl alle blogs van 2½ maand gewist had.

Lees verder...

[Hersteld] Jean Dewasne's Hommage à Spinoza (1990)

Teruggehaald uit het cachegeheugen van Google, nadat blogse.nl alle blogs van 2½ maand gewist had.

Lees verder...

[Hersteld] Spinozaportret toegeschreven aan Joaquin Sorolla

Teruggehaald uit het cachegeheugen van Google, nadat blogse.nl alle blogs van 2½ maand gewist had.

Lees verder...

[Hersteld] Rebecca Goldstein over Spinoza en Leibniz

Teruggehaald uit het cachegeheugen van Google, nadat blogse.nl alle blogs van 2½ maand gewist had.

Lees verder...

[Hersteld] De drie bedriegers

Teruggehaald uit het cachegeheugen van Google, nadat blogse.nl alle blogs van 2½ maand gewist had.

Lees verder...

[Hersteld] De passie berouw bij Spinoza en Descartes [1]

Teruggehaald uit het cachegeheugen van Google, nadat blogse.nl alle blogs van 2½ maand gewist had. 

Lees verder...

[Hersteld] Spinoza en Descartes over berouw [2]

Teruggehaald uit het cachegeheugen van Google, nadat blogse.nl alle blogs van 2½ maand gewist had.

Lees verder...

[Hersteld] Voltaire (1694-1778) over Spinoza

Teruggehaald uit het cachegeheugen van Google, nadat blogse.nl alle blogs van 2½ maand gewist had.

Lees verder...

[Hersteld] Fokke Akkerman te vinden op internet

Teruggehaald uit het cachegeheugen van Google, nadat blogse.nl alle blogs van 2½ maand gewist had.

Lees verder...

[Hersteld] Friedrich Nietzsche - An Spinoza

Teruggehaald uit het cachegeheugen van Google, nadat blogse.nl alle blogs van 2½ maand gewist had (toen kon dat nog...)
Op 22 oktober 2012 is er aanleiding het blog ingrijpend te wijzigen.

NB op 3 augustus 2014 maakte ik een nieuw blog over dit Spinoza-gedichtje van Nietzsche. De hier als juist gegeven transcriptie vergt toch nog een belangrijke verbetering. Zie voor de definitieve tekst dus aldáár.

Nadat méér dan vier jaar op deze plaats een kennelijk twijfelachtige transcriptie van het gedichtje van Nietzsche “An Spinoza” had gestaan (die daarna ook al weer elders werd overgenomen), ontving ik op 21 oktober 2012 de volgende reactie van Joris Van Leuven:

"Dag Stan,
het zijn details. maar toen ik verder zocht op dit gedicht van Nietzsche kwam ik een andere versie van het gedicht tegen (niet 'Die schule aus', maar 'Die schuhe aus'). Het viel me op toen ik het gedicht las in het boek van Yovel. Op internet vond ik deze versie:" (volgde een versie die ik niet overneem daar er ook een type- of transcriptiefout in voorkwam).

Daar ik de precieze weergave van een gedicht geen onbeduidend detail vind, werd dit voor mij aanleiding verder te zoeken en dan blijkt dat ook veel voorkomt: “ein heimlich” i.p.v. “unheimlich“ glimmender Rachebrand [zie hier en hier, waar in beide gevallen ook nog na “Einsiedler,“ een “!” i.p.v. een “,” gegeven wordt]. Die transcriptieverschillen zullen ermee te maken hebben dat het handschrift onduidelijk is. Het is nooit door Nietzsche zelf gepubliceerd, maar aangetroffen in Die nachgelassenen Fragmente uit het jaar 1884. Maar het gaat wellicht niet in alle gevallen om transciptie- resp. interpretatieverschillen wegens onduidelijkheden in de tekst, want hoe makkelijk worden ook foutjes gemaakt. Zo kwam ik »Eins im Allem« tegen i.p.v. »Eins in Allem«[hier] en “auf Verstand” i.p.v. “aus Verstand“. De Hongaar Endre Kiss geeft op zijn website als voorlaatste regel: "am Judengott frass Judenfrass!" Dat is toch echt niet juist en duidelijk een fout van de kopiist.  

Ik neem nu op advies van Van Leuven hier de versie op die te vinden is in de eindnoten van het hoofdstuk over Nietzsche (Hfst 5 van Deel 2) in Yirmiyahu Yovel: Spinoza. Das Abenteuer der Immanenz [2012]. Het is exact dezelfde versie die in de Duitse Spinozabibliographie is overgenomen uit: Sämtliche Werke; Kritische Studienausgabe [11] / Hg. v. Giorgio Colli u. Mazzino Montinari. - München: Deutscher Taschenbuchverlag, 1980: 319 [zie hier]

Hier dan het Spinoza-gedichtje van Nietzsche in de meest waarschijnlijk juiste transcriptie:  

Lees verder...

[Hersteld] Mirjam Tuominen (1913-1967) - gedicht Spinoza

Teruggehaald uit het cachegeheugen van Google, nadat blogse.nl alle blogs van 2½ maand gewist had. Men kan zo zien welke ik tot mijn liefste blogs reken. De voor mij meest belangrijke blogs vis ik terug uit die rijk gevulde Google vijver.

Lees verder...

[Hersteld] Willem Gerard van der Tak (1885-1958) voormalig secretaris van de Vereniging Het Spinozahuis

Teruggehaald uit het cachegeheugen van Google, nadat blogse.nl alle blogs van 2½ maand gewist had. Men kan zo zien welke ik tot mijn liefste blogs reken. De voor mij meest belangrijke blogs vis ik terug uit die rijk gevulde Google vijver. Lees verder...

[Hersteld] Bertus Aafjes (1914-1993) Deus sive Natura?

Teruggehaald uit het cachegeheugen van Google, nadat blogse.nl alle blogs van 2½ maand gewist had. Lees verder...

[Hersteld] Vermarkten van Spinoza

Teruggehaald uit het cachegeheugen van Google, nadat blogse.nl alle blogs van 2½ maand gewist had. Lees verder...

[Herstel] Joseph Semah, Next Year in Jerusalem... en Spinoza

Teruggehaald uit het cachegeheugen van Google, nadat blogse.nl alle blogs van 2½ maand gewist had. Lees verder...

[ Hersteld] Boeddhisme, hindoeisme en interesse in Spinoza

Teruggehaald uit het cachegeheugen van Google, nadat blogse.nl alle blogs van 2½ maand gewist had.

Hierna hoe de pagina eruitzag op 3 okt 2008 08:52:10 GMT. Een reactie die daarna nog werd geplaatst is dus niet meegenomen.

Lees verder...

[Hersteld] Friedrich Schleiermacher (1768 - 1834) lyrisch over Spinoza

Teruggehaald uit het cachegeheugen van Google, nadat blogse.nl alle blogs van 2½ maand gewist had. Lees verder...

[Hersteld] Friedrich Schiller (1759-1805) - Spinoza

Teruggehaald uit het cachegeheugen van Google, nadat blogse.nl alle blogs van 2½ maand gewist had.

Lees verder...

[Hersteld] Koenraad Oege Meinsma (1865 - 1929) en zijn Spinoza

Teruggehaald uit het cachegeheugen van Google, nadat blogse.nl alle blogs van 2½ maand gewist had. 

Lees verder...

[Hersteld] Mihaly Babits (1883-1941) - 'Op het Spinoza-beeld'

Teruggehaald uit het cachegeheugen van Google, nadat blogse.nl alle blogs van 2½ maand gewist had. Men kan zo zien welke ik tot mijn liefste blogs reken. De voor mij meest belangrijke blogs vis ik terug uit die rijk gevulde Google vijver.

Lees verder...

Paul Celan (1920-1970): Spinoza als slijper van tranen

Teruggehaald uit het cachegeheugen van Google, nadat blogse.nl alle blogs van 2½ maand gewist had.

Lees verder...

[Hersteld] Spinoza in honderdzeven taferelen van Theun de Vries

Teruggehaald uit het cachegeheugen van Google, nadat blogse.nl alle blogs van 2½ maand gewist had.

Lees verder...

[Hersteld] Karl Jaspers over Spinoza

Teruggehaald uit het cachegeheugen van Google, nadat blogse.nl alle blogs van 2½ maand gewist had.

Lees verder...

[Hersteld] Zbigniew Herbert dichtte over Spinoza

Teruggehaald uit het cachegeheugen van Google, nadat blogse.nl alle blogs van 2½ maand gewist had.

The Collected Poems: 1956-1998: Zbigniew Herbertvan hier

Lees verder...

[Hersteld] De Spinoza van Harold Foster Hallett

Teruggehaald uit het cachegeheugen van Google, nadat blogse.nl alle blogs van 2½ maand gewist had.

Lees verder...

[Hersteld] Einsteins gedicht over Spinoza

Teruggehaald uit het cachegeheugen van Google, nadat blogse.nl alle blogs van 2½ maand gewist had.

Lees verder...

[Hersteld] Tentoonstelling Spinoza Amsterdammer

Teruggehaald uit het cachegeheugen van Google, nadat blogse.nl alle blogs van 2½ maand gewist had.

Lees verder...

[Hersteld] Gedicht over Spinoza van Arnold Zweig

Teruggehaald uit het cachegeheugen van Google, nadat blogse.nl alle blogs van 2½ maand gewist had.

Lees verder...

[Hersteld] Hebben vrouwen bij Spinoza een bijzondere natuur?

Teruggehaald uit het cachegeheugen van Google, nadat blogse.nl alle blogs van 2½ maand gewist had. 

Lees verder...

[Hersteld] Gerrit Achterbergs gedicht Spinoza

Teruggehaald uit het cachegeheugen van Google, nadat blogse.nl alle blogs van 2½ maand gewist had. Lees verder...

[Hersteld] Jorge Luis Borges (1899-1986) en Spinoza

Teruggehaald uit het cachegeheugen van Google, nadat blogse.nl alle blogs van 2½ maand gewist had. Lees verder...

[Hersteld] Alberto Caeiro/Fernando Pessoa anti Spinoza?

teruggehaald uit het cachegeheugen van Google, nadat blogse.nl alle blogs van 2½ maand gewist had. Lees verder...

[Hersteld] Conrad Busken Huet (1826-1886) over Spinoza

Teruggehaald uit het cachegeheugen van Google, nadat blogse.nl alle blogs van 2½ maand gewist had.

Lees verder...

[Hersteld] Charlotte von Stein (1742-1827) ziet dichtend Spinoza als Christus

Teruggehaald uit het cachegeheugen van Google, nadat blogse.nl alle blogs van 2½ maand gewist had.

NB op 7 januari 2009 heb ik de informatie over de toeschrijving van onderstaand gedicht aan Charlotte von Stein moeten corrigeren: het blijkt om een gedichtje van Herder aan haar en Goethe te gaan. [zie hier]

Lees verder...

[Hersteld] Albert Verwey (1865-1937) - zijn gedicht Spinoza (1916)

Teruggehaald uit het cachegeheugen van Google, nadat blogse.nl alle blogs van 2½ maand gewist had. Lees verder...

[Hersteld] Multatuli en Spinoza

Teruggehaald uit het cachegeheugen van Google, nadat blogse.nl alle blogs van 2½ maand gewist had. Lees verder...

[Hersteld] Friedrich Schiller (1759-1805) Das verschleierte Bild zu Sais

Dit blog dat ik schreef naar aanleiding van Rüdiger Safranski: Friedrich Schiller of de uitvinding van het Duitse idealisme  kon worden teruggehaald uit het cachegeheugen van Google, nadat blogse.nl alle blogs van 2½ maand gewist had. De voor mij meest belangrijke blogs vang ik terug uit die rijk gevulde Google vijver.

Ik had in september nog bijna €40 betaald. Geïnteresseerden kan ik meedelen dat dit werkelijk schitterende boek nu voor minder dan €10 in grote stapels in de ramsj ligt bij Selexyz (gezien in Amsterdam) 

Lees verder...

[Hersteld] Wim Klever, Mannen rond Spinoza (1650-1700)

Dit blog met een bespreking van dit boek van Wim Klever kon worden teruggehaald uit het cachegeheugen van Google, nadat blogse.nl alle blogs van 2½ maand gewist had. Ik probeer de voor mij meest belangrijke blogs op tijd uit die rijk gevulde Google vijver te vissen. Lees verder...

[Hersteld] The Yahoo! Spinoza-group

Teruggehaald uit het cachegeheugen van Google, nadat blogse.nl alle blogs van 2½ maand gewist had.

Lees verder...

Redding van de 'beginnetjes' van de verloren blogs

Er bleek nog iets boven water te halen van de verloren gegane blogs van de afgelopen drie maanden (zie hier over de crash).

Leon Kuunders, de ICT-deskundige die tot mei j.l. de website despinoza.nl bijhield, attendeerde mij erop dat in Google's cachegeheugen de archieven van oktober, september en augustus 2008 zijn terug te halen. Ook de inhoudsopgave was nog te vinden.

Graag spreek ik ook op deze plaats mijn dank uit aan Leon Kuunders voor zijn hulp. En dank aan Google! 

Lees verder...

[Hersteld] "Spinoza Rhapsody" van Urs Fischer

Teruggehaald uit het cachegeheugen van Google, nadat blogse.nl alle blogs van 2½ maand gewist had.

Lees verder...

Er is iets loos met blogse

Aan de bezoeker van dit weblog.  

Wat er aan de hand is weet ik nog niet, maar dit weblog is ineens de blogs van ruim 2,5 maand kwijt. Misschien heeft de provider per ongeluk een oude backup gerestored? Ik hoop maar dat het zoiets is en dat alles weer zichtbaar wordt.

Ik hoop niet dat al mijn inspanningen van de afgelopen maanden ineens vervlogen zijn. Dat zou zéér, zéér demotiverend werken om hiermee door te gaan. Ik moet dan naar een andere oplossing uitzien.

Mijn hoop is intussen vervlogen... Zie hierna de informatie van Blogse.nl
Na het sterke dalen van de beurzen en het instorten van IceSave en het hele financiële systeem van IJsland e.d. krijgen we dit.
Het zou me niets verbazen als we straks voorspellingen over de komst van de Messias krijgen.

Lees verder...