Aandacht voor Spinoza in Quærendo ruim verdubbeld

Op 16 mei 2013 had ik het blog “Israël de Paul (1630 – 1680) drukte de Tractatus theologico-politicus en de Opera Posthuma”.

Het was toen tamelijk groot nieuws dat de drukker van die werken van Spinoza opgespoord was. Uit e-mail-contact dat ik met Rindert Jagersma had, begreep ik dat gepoogd zou worden om over het onderzoek dat hij samen met Trude Dijkstra had gedaan een artikel geaccepteerd te krijgen door Quærendo.

Quærendo (BRILL) is a leading peer-reviewed journal on the history of books and manuscripts in Europe, especially the Low Countries and its neighbours.

Welnu, dat is gelukt. Het laatste nummer van Quærendo - Volume 43, Issue 4 – is in z’n geheel een soort Spinoza-special [cf.]. Het bestaat uit de volgende artikelen:

Jaap Harskamp & Paul Dijstelberge, “The Spirit of Spinoza,” pp 275 –277

Rindert Jagersma & Trude Dijkstra, “Uncovering Spinoza’s Printers by Means of Bibliographical Research,” , pp 278 –310

John A. Lane, “The Printing Office of Gerrit Harmansz van Riemsdijck, Israël Abrahamsz de Paull, Abraham Olofsz, Andries Pietersz, Jan Claesz Groenewoudt & Elizabeth Abrahams Wiaer c.1660-1709,” pp 311 –439

Ik neem hier het abstract over van Rindert Jagersma & Trude Dijkstra’s “Uncovering Spinoza’s Printers by Means of Bibliographical Research”:

This paper concerns the identification of the hitherto unknown printers of the works of Benedictus de Spinoza (1632-77). For centuries the identity of these printers has remained a mystery. The publisher Jan Rieuwertsz, or the printer Christoffel Cunradus, were often mistakenly mentioned as printer of the works of the seventeenth-century Dutch philosopher. These assumptions are incorrect. Despite several studies published in the last decades, the true identity of the printer was still unknown.In this paper we will describe how we were able to identify Spinoza’s anonymous printers by means of analytical bibliography. The identity of printers can be established by their usage of unique printing types, initials and ornaments. By comparing printing materials of known printers to unidentified samples, anonymous works can be ascribed to a certain printer. In seventeenth-century books a decorated initial is often used to start the text. This initial belongs to a certain printer and by comparing different prints of similar initials in detail, small differences may be found. These differences can be caused by damages of the initial concerned, such as small cracks. If these differences are consistent over different prints, one can ascribe certain works to the same printer.By such research the Amsterdam-based printers Daniel Bakkamude and Herman Aeltsz can be identified as the printers of the two earliest published works of Spinoza. His most famous works, Tractatus Theologico-politicus and Opera Posthuma (including the Ethica), were printed by another Amsterdam-based printer: Israël de Paull (1632-80). [Cf.]

                                                 * * *  

Sommige bezoekers van dit blog zullen het blad wel in hun universiteitsbibliotheek kunnen inzien of via hun universiteitsaccount kunnen verwerven. Hopelijk kan het PDF over een jaar door de auteurs met toestemnming van Brill en Quærendo worden vrijgegeven. We wachten rustig af.

Hierbij wil ik Rindert Jagersma en Trude Dijkstra nog van harte feliciteren met het resultaat van deze publicatie die een fraaie kroon van erkenning op hun onderzoek en studie plaatst.  

_________

Hiermee is het aantal artikelen, waarin het (mede) over Spinoza gaat meer dan verdubbeld. De twee enige artikelen waarin het in Quærendo eerder over Spinoza ging, waren:

Adri K. Offenberg, "Spinoza's library. The story of a reconstruction," in: Quærendo, Volume 3, Issue 4, 1973, pp. 309–321 [Cf.]

G.F.L. Peeters, "TIMOTHEUS TEN HOORN SELLS A COPY OF SPINOZA'S POSTHUMOUS WORKS (Municipal Archives Amsterdam, N(otarieel) A(rchief) 4451a; due to fire damage, N.A. film 4450; notary Michiel Bockx)," in: Quærendo, Volume 12, Issue 3, 1982, pp. 242–244