Ander geluid uit het Vaticaan over "de edele en hoge gedachten" van Spinoza

„Mit Lateinkenntnissen können wir in einen direkten Dialog treten mit Cicero, Seneca, Augustinus, Thomas von Aquin, Erasmus von Rotterdam, Spinoza, um nur einige Namen zu nennen, und die edlen und hohen Gedanken ergründen, die sie beschäftigten.“

 

 

Zo, dit is nog eens een ander geluid dat vanuit het Vaticaan op te tekenen is! 

 

Deze uitspraak doet de Salesianer pater Roberto Spataro SDB, eerste secretaris van de in november 2012 door paus Benedictus XVI opgerichte pauselijke academie voor het Latijn: de Pontificia Academia Latinitatis, die tot doel heeft het Latijn in de r.k. kerk te bevorderen, vooral op de priesterseminaries. 

 

 

Zie het hele interview op Katholisches.info Magazin für Kirche und Kultur.

 

Reacties

Inderdaad, een goed geluid dat ook wel eens door seculiere overheden ten gehore mag worden gebracht. Niet alleen de klassieke Latijnse auteurs, maar ook Spinoza gaat voor een deel voor onze cultuur EN WETENSCHAP verloren, wanneer wij niet meer in groten getale rechstreekse toegang tot zijn geschriften zouden hebben. PS: deze reactie is partieel te wijten aan het feit dat het de hele dag regent.

Ik vergat nog toe te voegen, dat tot mijn genoegen een deel van mijn kleine nazaten het gymnasium bezoekt en daar Latijn leert. Maar ook hoor ik via dit kanaal dat de maatschappelijke druk op de kinderen toeneemt om het vak in de hogere klassen te laten schieten, want 'wat heb je er eigenlijk aan?'. Alleen het feit dat er zo'n ontzettende rijkdom aan wijsheid in Spinoza's Latijnse teksten verborgen ligt, zou voldoende motief moeten zijn om Latijn te handhaven. Maar ik geef toe dat dit argument mijn familie nog onvoldoende overtuigt!
In verband hiermee benijd ik Spinoza zelf dat hij op school zo'n degelijk onderwijs in Hebreeuws heedt gehad, dat hij de oorspronkelijke bijbelteksten vlot kan lezen en naar hun ware bedoeling begrijpen en in de TTP zo bekwaam en 'ad rem' weet te citeren. Had ik veoeger ook maar Hebreeuws erbij genomen!

...sed is, quem facti poenitet, bis miser seu impotens est. (Ethica4/54) ... maar hij die berouw heeft, is dubbel zo ongelukkig met andere woorden zwak. (Vertaling Henri Krop - die jammer genoeg "proenitet" geeft.