Barend Graat’s ‘Spinoza’-schilderij weer bij de RKD…

… alleen betwijfelen ze daar dat het ‘een Graat’ is en geloven ze niet dat het Spinoza voorstelt.

Na een maand afwezigheid werd op de website van de RKD vandaag de pagina met informatie over het ‘Graat-Spinoza’—schilderij weer teruggeplaatst [cf.]. Er waren, naar verluid, ICT-problemen met het doorkrijgen van actualisering van de bestandsgegeven op de website, maar die zijn nu kennelijk opgelost. De inhoud van de pagina is dezelfde als die op 11 april 2016 één dag online te zien was [cf. dit blog]. Er zijn twee wijzigingen: nu wordt de afbeelding wel getoond en aan literatuur is toegevoegd: A. Ribbens, 'Is-ie het of is-ie het niet?', NRC Weekend, 16-17 April 2016, p. 24-25

Zo ‘gebeurt’ is weer eens iets. Ik herhaal hier nog eens mijn grote verbazing over de gegeven informatie uit het blog van 11 april:

•  Wat ik me niet kan voorstellen is dat Rudi Ekkart ("a renowned (art historical) specialist regarding the portraiture of De Spinoza") de bijna 100 procent gelijkenis van dit portret met het zgn. Wolfenbütteler-portret, zoals ik gisteren [was 20 april] in een video heb laten zien, kan zijn ontgaan. Dit blijft een zeer onbevredigend aspect van deze informatie. Het gaat hier onbetwijfelbaar om een afbeelding van Spinoza! Dit kan niet zomaar worden ontkend onder verwijzing naar zijn deskundigheid. Juist die grote bekendheid met de Spinoza-iconografie zou een lichtje hebben moeten doen opgaan.  Dit schreeuwt om een nadere verklaring.

Als je de linkerhelft uit het (gespiegeld weergegeven) Graat-portret naast de rechterhelft uit het Wolfenbütteler portret plaats: wat een sprekend beeld van Spinoza geeft dat. Hoe is dan nog twijfel mogelijk?

Reacties

Het is ronduit teleurstellend dat men de uitkomst van de beide forensische onderzoeken onvermeld laat. Zo mag een wetenschappelijk instituut toch niet met beschikbare gegevens omspringen? Verder zijn de argumenten die tegen Graat als maker zouden pleiten, op zijn zachtst gezegd zeer discutabel. Het RKD heeft geweigerd op mijn verzoek in te gaan om, samen met andere experts, over het doek van gedachte te wisselen. kennelijk is men niet voldoende doordrongen van de mogelijk grote betekenis van de zaak. Constant Vecht

Update: Op mijn dringende verzoek heeft het RKD de zeer aanvechtbare tekst over mijn "Spinoza-portret" van zijn site verwijderd. Ik liet hen weten publicatie van deze tekst als een onrechtmatige daad te beschouwen en wees erop dat het onderzoek naar het schilderij nog in volle gang is, zodat tevens van een voorbarige tekst kon worden gesproken. Het onderzoek dat we hopen te kunnen laten uitvoeren, is een vergelijking van het linnen met een ander doek van Graat uit 1666. Mocht blijken dat beide doeken uit dezelfde rol linnen zijn gesneden, dan is daarmee in elk geval onbetwistbaar geworden dat het een schilderij van Barend Graat uit 1666 is.

Een advertentie die ik liet plaatsen in de Gazette Drouot, leverde helaas tot op op heden geen reacties op. De vraag was wie informatie kon verschaffen over de herkomst van het portret voor 1982, toen het door een particulier bij een Franse antiquair werd gekocht. De antiquair is inmiddels overleden en niemand uit zijn omgeving kon ons iets vertellen. Vandaar de advertentie.