Beth Lord over Spinoza’s theorie over de politieke mogelijkheden van vrouwen

Wat een toeval (ja, toeval bestaat echt). Nog maar net hoorde ik Piet Steenbakkers in zijn college bij het Studium Generale in Maastricht (zie blog) bij het aandachtspunt “Uitsluiting vrouwen”, waar hij door tijdgebrek nauwelijks op in ging, en passant wel verwijzen naar een artikel van Beth Lord, waarin zij erop zou wijzen dat Spinoza er vanuit ging dat de (economische) situatie van vrouwen zou veranderen en dus ook hun politieke mogelijkheden...

... en zie, vandaag krijg ik van bezoeker van dit blog, Adelin Van Hecke, de informatie dat het artikel gratis te downloaden staat.

Beth Lord, “'Disempowered by Nature': Spinoza on The Political Capabilities of Women.” In: British Journal for the History of Philosophy, Volume 19,  Issue 6, 2011 [HTML en PDF]

Abstract:
This paper examines Spinoza's remarks on women in the Political Treatise in the context of his views in the Ethics about human community and similitude. Although these remarks appear to exclude women from democratic participation on the basis of essential incapacities, I aim to show that Spinoza intended these remarks not as true statements, but as prompts for critical consideration of the place of women in the progressive democratic polity. In common with other scholars, I argue that women, in Spinoza's system, are deprived of freedom and political participation not by their essential natures, but by their social and historical circumstances. I differ from other scholars, however, in basing this conclusion on the different critical functions of the Political Treatise and the Ethics. Following that critical comparison, I consider Spinoza's views on the ‘natural right' of women and their equal capacity for political participation in terms of his arguments for the compositional similarity of men and women. Finally, I argue that Spinoza offers an explanation for women's actual disempowerment through his account of economic dependence within marriage.

                                                      * * *

Zie ook dit blog van 8 aug. 2011 “Ongelijke uitkomst van studies over de - volgens Spinoza - ongelijkheid van de vrouw”, waarin ik teksten van Margaret Gullan-Whur en Miriam van Reijen naast elkaar zet. 

In een reactie op dat blog wees Wim Klever er al op: "Maar Spinoza sluit niet uit dat daar verandering in kon komen, omdat de tegenstelling 'ex natura' en 'ex institutione' vals is. Alles wat wij natuurlijk noemen (ook betreffende onze soort) is historisch en veranderlijk. Zo kon de vrouw in onze cultuur emanciperen tot sociaal-economische gelijkwaardigheid met de man, zoals zij zich vroeger ooit, volgens een sage, tot heerschappij over de man had ontwikkeld."  

Stan Verdult