Brad Heckman's Spinoza-tekening in pop art stijl

Brad Heckman is CEO (Chief Executive Officer) van het New York Peace Institute, een van 's lands grootste diensten voor conflictoplossing. Tevens is hij Adjunct Professor aan de New York University voor Global Affairs, waar hij cursussen doceert over internationale conflictoplossing en organisatieontwikkeling. Tot zijn stijl van lesgeven hoort onder meer het zijn studenten voorleggen van zijn enigszins kinderlijke tekeningen met referenties naar de popcultuur. Cf. hier een dergelijke reeks van beroemdheden met een passend citaat. Op 6 februari 2016 bracht hij op The Hecklist onder de titel  "the wordy dozen" tekeningen met teksten van Malala Yousafzai, Wes Anderson, Nelson Mandela, Mikhail Baryshnikov, Spike Jonze, Jimi Hendrix, John Hurt, Anne Frank, Davide Bowie, Piet Mondrian, Marc Chagall, waaronder ook deze Spinoza-tekening met diens beroemde citaat over vrede uit de Tractatus Politicus.

"Peace is not an absence of war, it is a virtue, a state of mind, a disposition for benevolence, confidence, justice." — Baruch Spinoza

In de Angelsaksische landen wordt er altijd wat (de laatste woorden m.n.) het citaat binnengesmokkeld. Het is samengesteld uit twee passages  

Pax enim non belli privatio, sed virtus est, quae ex animi fortitudine oritur [Tractatus Politicus Caput V § IV] - Vrede toch is geen ontstentenis van strijd, maar een deugd die uit geestkracht ontstaat. Shirley's vertaling: "For peace is not just the absence of war, but a virtue which comes from strength of mind;"

nam pax, ut jam diximus, non in belli privatione, sed in animorum unione sive concordia consistit. [Tractatus Politicus Caput VI § IV] - vrede bestaat, zooals wij reeds zagen, niet in afwezigheid van oorlog, maar in eendracht en eensgezindheid. Shirley's vertaling: "for peace, as we have already said, consists not in the absence of war but in the union or harmony of minds."

Wie verantwoordelijk is voor die toevoegingen, kon ik niet achterhalen.  

Cf. over "Frieden ist eine Geisteshaltung, eine Neigung zu Güte, Vertrauen, Gerechtigkeit" ook dit blog en over een andere zoektocht naar de herkomst van 't citaat deze blogspot