"Briefwisseling tussen een calvinist en Spinoza"

Gisteren, 10 mei 2013, had het Reformatorisch Dagblad, een bespreking door H. L. Groenenboom van Miriam van Reijen’s hertaling van en inleiding op ”Spinoza. Brieven over het kwaad” [Wereldbibliotheek, Amsterdam, 2012; ISBN 978 90 284 2488 3; 175 blz.; € 19,90.]

 

Begint zo: “De Dordtse calvinist en handelaar in granen Willem van Blijenbergh (1632–1696) en filosoof en vrijdenker Benedictus de Spinoza (1632–1677) willen vriendschap sluiten op basis van een gemeenschappelijk zoeken naar waarheid. Dat loopt uit op een teleurstelling.” En eindigt aldus: “De uitgave van deze briefwisseling geeft een interessant historisch beeld van de confrontatie van calvinisme en opkomend verlichtingsdenken in de zeventiende eeuw.”

 

Bij het artikel is de cover van het boek geplaatst én het zgn. Haagse portret van Spinoza, waarbij foutief wordt gemeld dat het een foto van de Herzog August Bibliothek zou betreffen, wat suggereert dat het om het Wolfenbüttel-portret zou gaan. Ach, kleinigheidje.

Als u de bespreking op de website van het RD wilt bekijken: dat kan niet op zondag…