CALL FOR PAPERS symposium "SPINOZA IN SOVIET THOUGHT"

Van prof. Andrey Maidansky (van Caute.ru) ontving ik de volgende informatie:
de bekende prof. Vesa Oittinen van het Aleksanteri Institute te Helsinki organiseert een internationaal symposium dat op 18 en 19 mei 2012 zal worden gehouden. Thema

 

      SPINOZA IN SOVIET THOUGHT

Geïnteresseerden worden uitgenodigd een opzet voor een paper in te zenden. Zie PDF en website en PDF Seminar invitation

 

Reacties

Leuk om weer eens een stel namen tegen te komen van oudgedienden in de Spinoza-studie, met wie ik heb samengewerkt, onder meer ook voor het tijdschrift SPINOZA STUDIES: Oittinen (Helsinki), Maidanski (Petersburg) . Ook George Kline, Amerikaan die als eerste in 1952 een boek schreef over "Spinoza in Sovjet thought" heb ik diverse keren ontmoet. Ik juich het boven beschreven initiatief van harte toe en acht het thema een interessant onderzoeksveld.