Corinna Vermeulen geïnterviewd over haar Ethica-vertaling

Vandaag heeft de website Geschiedenis beleven een interview met Corinna  Vermeulen over haar vertaling van de Ethica. Zij ervoer de Ethica als "heel radicaal en verfrissend." Wel vond ze Spinoza's Latijn  "nogal slordig." Overigens vindt ze dat het 17e-eeuws Latijn vaak nogal hoogdravend wordt vertaald. Ook de vertaling van Henri Krop vindt ze "erg hoogdravend." Enfin, lees het korte interview met haar door op de afbeelding te klikken. Aardig is dat aan het eind van de pagina onder "Verder lezen & kijken" naar dit blog wordt verwezen. 

Reacties

Ernstige bezwaren, Stan, heb ik tegen Vermeulen's beoordeling van Spinoza's Latijn. Dat zou nogal slordig zijn. Waar haalt zij dat vandaan? Voorbeelden ontbreken. Spinoza zou er niet zijn best op hebben gedaan. Het tegendeel wordt bewezen in de vele geschriften van de Italiaanse classicus Omero Proietti daarover. Spinoza is ook na zijn scholing door de zeer bekwame docent Latijn Van den Enden aantoonbaar nog een decennium intensief bezig geweest met lectuur van de klassieke auteurs, bovenal Tacitus en Curtius. En hoe komt zij erbij dat zijn vrienden het Latijn beter beheersten? Al hun Latijnse geschriften gelezen hebbende, kan ik dit oordeel allerminst onderschrijven. En dan die afschuwelijke veroordeling dat Spinoza's Latijn 'simpel' zou zijn en 'niet zo goed loopt' . Zijn stijl is juist helder en de logica ervan loopt voortreffelijk. Het vraagt meestal wel de nodige aandacht om de tekst met zijn hoof- en bijzaken te volgen en diepte- en oppervlakte structuur te kinnen volgen. Van een lezer of vertaler kan de moeilijkheidsgraad wel eens te veel vergen!
Tot slot nog een opmerking over de betekenis van de vondst van het Ethica-ms. Het ms zou aantonen dat redigerende vrienden 'uitspraken wat afzwakten of accenten anders legden'. Ook dit heb ik nog niet kunnen ontdekken.

Hoewel haar vertaling inderdaad minder 'hoogdravend' is dan voorgaande en een flink aantal formuleringen overeenkomen met mijn, veel en veel minder 'hoogdravende' hertaling, is Vermeulen's vertaling nog steeds archaïsch te noemen.
Dat ze vasthoudt aan 'geest' i.p.v. 'verstand' is haar nauwelijks te verwijten, omdat iedereen dat zo krampachtig en zeer onterecht doet.