Cursus: de Spinoza-receptie (voor en tegen) door de eeuwen heen

Het programma van de Spinoza Zomerweek van de Vereniging Het Spinozahuis is op de website van de Vereniging nog niet te zien. Maar data en locatie werden al wel bekend gemaakt. Na twee jaar in Barchem onderdak te hebben gehad (ik vond het verblijf daar en de omgeving prima, maar goed...) gaat de zomercursus weer terug naar de Internationale School voor Wijsbegeerte (ISW), waar deze cursussen vroeger ook al werden gehouden. Wie nieuwsgierig is naar thema en programma kan dit al zien op de website van de ISW.

Het belooft een interessant programma te worden, waarbij de respectieve golven van Spinoza-receptie centraal zullen staan.

In de filosofiekrant, waarin het ISW de cursussen bekend maakt, lijkt het stukje ter inleiding van de Spinoza-cursus wel een zoekplaatje: zoek de fouten (waarvoor de Vereniging Het Spinozahuis uiteraard niet verantwoordelijk is!)

Op de site van het ISW is over de zomercursus te lezen: 

De filosofie van Spinoza is door de eeuwen heen op heel verschillende manieren uitgelegd, en steeds gaf zijn werk aanleiding tot grote verschillen van inzicht en tot felle polemieken tussen bewonderaars en critici.

In deze cursus worden de belangrijkste periodes en personages in de receptie van Spinoza behandeld. Aan bod komen onder anderen de vroege Nederlandse volgelingen én hun tegenstanders in de 17e eeuw en in het begin van de 18e eeuw, waaronder Adriaen Koerbagh, Johannes Bredenburg en Christophorus Wittichius. Ook de Duitse 'Pantheismusstreit' in de tweede helft van de 18e eeuw, waarin Gotthold Ephraim Lessing, Moses Mendelssohn en Friedrich Heinrich Jacobi zich mengden, wordt belicht. Aan het einde van de 19e eeuw beleefde het spinozisme een bloeiperiode in Nederland, die ook sporen naliet in de literatuur zoals bij de Tachtigers.

Voor wat betreft Frankrijk komt zowel het 18e eeuwse materialisme van onder andere Denis Diderot en Julien Offroy de la Mettrie aan bod als de Franse receptie in de tweede helft van de 20ste eeuw bij Louis Althusser, Gilles Deleuze en Alexandre Matheron. Tot slot wordt aandacht besteed aan de Joodse receptie aan het begin van de 20ste eeuw.

Docenten: o.a. prof.dr. Wiep van Bunge, dr. Henri Krop en dr. David Wertheim

Maandag 26 juli – vrijdag 30 juli 2010
Aanvang 10.30 uur, einde 13.30 uur

Voor meer informatie in aanmelden zie ISW

Reacties

Ik begin maar eens met wat fouten aan te wijzen.
Ben benieuwd of iemand anders er nog meer ontdekt.
1] Spinoza's geboortejaar is niet 1634, maar 1632.
2] Er is niets van bekend dat Spinoza lenzen voor brillen (dus tegen bijziendheid) sleep, wel dat hij lenzen voor microscopen en telescopen sleep.
3] Er is niets gerapporteerd over bemoeienis van Adriaen Koerbagh bij het in omloop brengen van Spinoza's manuscripten of dat hij bemoeienis had met de in 1663 uitgegeven Renati Des Cartes Principiorum Philosophiae & Cogitata Metaphysica. Koerbagh overleed in 1669, dus vóór de TTP en ver vóór de Opera posthuma uitkwamen.
4] Onduidelijk is waar "hoor en wederhoor over Spinoza's filosofie" op slaat. Alsof er Middeleeuwse Disputen werden georganiseerd.
5] Chirurgijn Herman Homan is met één 'o'.
6] 'Het Spinozahuis' bestaat niet. Er is een Rijnsburgs en een Den Haags Spinozahuis.
7] De 'selecte vriendenkring van Spinoza bestaat niet 'nog steeds'! Alsof er continuïteit is tussen Spinoza's eigen 17e Eeuwse vriendenkring en de Vereniging Het Spinozahuis. Er zijn ook mensen die zich als vriend van Spinoza beschouwen en die geen lid zijn van de Vereniging Het Spinozahuis en niet alleen in het buitenland.
8] Grappig bedoeld, maar onzin om de ISW Spinoza's tweede huis sinds 1916 te noemen.