David Hume (1711 - 1776) Wetenschappelijke ethica van een overtuigd Spinozist

Aankondiging van de nieuwe publicatie van Wim Klever:

DAVID HUME (1711-1776)
Wetenschappelijke ethica van een overtuigd Spinozist
(Vrijstad 2010)

De Engelstalige ‘recycling’ van Spinoza’s erfgoed  culmineert in de magistrale Treatise of Human Nature (1739-1740) van David Hume. Het spoor van Mandeville en Locke volgend heeft hij als geen ander begrepen, dat Spinoza in zijn menskunde een rasechte natuurwetenschapper was en heeft hij diens Ethica op persoonlijke wijze herschreven in wat hij  nadrukkelijk ‘science of man’  noemt. Dit houdt in dat hij evenals Spinoza het gedrag van de mens beschrijft zonder het te willen normeren en dat hij het verklaart met dezelfde maximes die wetenschappers hanteren voor de verklaring van andere dingen of natuurverschijnselen en daarbij dus geen gebruik maakt van belevingen of gevoelens in zijn eigen bewustzijn. Alle substantiële componenten van Spinoza’s ‘afschuwelijke hypothese’ (dat moest tot eigen immunisering wel even worden gezegd!) keren bij hem terug: het volstrekte determinisme en naturalisme, het epistemologisch empirisme en de samenvatting van onze ervaringen in de algemene noties van de rede, de vele affectieve reacties als varianten van versterkende of verzwakkende aandoeningen, het resultaat hiervan in onze heilzame politisering. Ook Spinoza’s ‘natuurlijke historie van de godsdienst’, alsmede diens theorie over een puur sociaal-politieke strekking van de bijbel of Openbaring vinden volop weerklank en adhesie in zijn talrijke Essays. Hume, een eminente interpretator, transporteert en verspreidt in het Engels wat Spinoza ons in het Latijn gaf.

Wim Klever (1930) is ‘expert’ op het gebied van de historische en systematische ‘Spinoza-kunde’. Hij was tot  zijn pensionering in 1995 als hoofddocent verbonden aan de Faculteit der Wijsbegeerte van de Erasmusuniversiteit Rotterdam. Hij was ‘co-founder’  en 15 jaar hoofdredacteur van het internationale tijdschrift Studia Spinozana. Enkele van zijn publicaties zijn: Een nieuwe Spinoza in veertig facetten (Amsterdam: Wereldbibliotheek 1995), Spinoza’s Life and Works (Cambridge University Press 1996 in ‘Companion Volumes’),  Ethicom. Spinoza’s Ethica vertolkt in tekst en commentaar (Delft: Eburon 1996),  Mannen rond Spinoza. Presentatie van een emanciperende generatie 1650-1700 (Hilversum: Verloren  1997), Definitie van het Christendom. Spinoza’s Tractatus theologico-politicus  opnieuw vertaald en toegelicht (Delft: Eburon 1999), Spinoza classicus. Antieke bronnen van een moderne denker (Budel: Damon  2005), Boerhaave’sequax Spinozae’ (Vrijstad 2005), Met  oude Grieken, Van den Enden en Spinoza naar directe democratie (Vrijstad 2007), Hoe men wijs wordt. Een gespannen doch vruchtbare relatie tussen Spinoza en Bouwmeester in het licht van een nieuw document (De Zeventiende Eeuw Jg. 21, 2005), John Locke (1632-1704). Vermomde en miskende Spinozist. Tweede druk (Vrijstad 2010), Mandeville (1670-1733). Cynisch essayist op basis van Spinoza’s Ethica (Vrijstad 2010), Inertia as an effect in Spinoza’s physics (te verschijnen in de Memorial volumes Richard Popkin, 2010). Voorts digitaal: Een curieuze kwestie. Hudde in discussie met Spinoza, Van Limborch, Locke en De Volder (2009) op http://www.benedictusdespinoza.nl/lit/Klever_GODS_UNICITEIT.pdf, aldaar ook Randglossen in de Leidse OP (2009) en De Leidse Spinoza (2009). 

Bestelinformatie
A4-formaat. 100 blz. (tekstvolume 936 kbytes). Prijs € 20,- (excl. porto). Te bestellen bij de auteur:
klever@casema.nl .

                                                  * * *

Eveneens is nog rechtstreeks te bestellen bij Wim Klever via hetzelfde e-mailadres en eveneens voor €20 het boek 

Wim Klever: Mandeville (1670-1733) Cynisch essayist op basis van Spinoza’s Ethica. Vrijstad 2010