Denis Diderotís Pensées philosophiques 2x vertaald

Stug toeval...

Heb ik net vier dagen geleden een blog over de vertaling die Karel D’huyvetters op zijn website bracht van Denis Diderot's Pensées philosophiques (1746) en zie... Zojuist ontdek ik (op zoek naar iets anders) dat bij Van Gennep in de reeks 'politieke pamfletten' komende maand zal verschijnen: Denis Diderot, Filosofische gedachten - de door Hannie Vermeer-Pardoen vertaalde Pensées philosophiques (1746-1762); 64 pp. €6,90 ISBN 9789461641489

            

Filosofische gedachten is het eerste werk van Diderot, "een tekst die zo controversieel was," schrijft de uitgever, "dat hij hem anoniem in het verre Den Haag publiceerde, met het devies Piscis hic non est omnium: deze vis is niet voor iedereen. Het werk had zo veel succes dat het Parijse gerechtshof zich genoodzaakt zag het te veroordelen om door de beul verscheurd en verbrand te worden.
In de Gedachten is goed te zien dat Diderots denken nog volop in
ontwikkeling was. Hij was niet bang voor de paradoxen van het geloof en dacht zeer ondogmatisch. De vele clandestiene antichristelijke geschriften die toen de ronde deden beïnvloedden hem sterk, net als het gedachtegoed van Shaftesbury, en de wetenschappelijke ontdekkingen uit zijn tijd, die raakten aan de fundamenten van het geloof. Hij koos voor het deïsme als middenweg tussen godsdienstig fanatisme en atheïsme.
Tientallen jaren na deze eerste publicatie, in 1770 en 1792, publiceerde hij een Supplement bij de Filosofische gedachten, en greep die gelegenheid aan om ze grondig te herzien. Filosofische gedachten is vertaald en van een nawoord voorzien door Hannie Vermeer-Pardoen, die eerder verschillende werken van Voltaire en onlangs Reis naar de Oriënt van De Nerval vertaalde."

Uit de zomercatalogus van uitgeverij Van Gennep.