E-mail met voorstel aan het Holland Festival

Heden zond ik de volgende e-mail aan het Holland Festival. Voor dit blog voeg ik er enige links naar eerdere blogs aan toe.

                                                * * *

Aan de artistiek directeur en/of andere verantwoordelijken voor de programmering van het Holland Festival,

Hierbij doe ik u een suggestie voor het programma 2016.

Het Holland Festival had al meermalen iets met Spinoza, maar alweer lang geleden:
in 1964: Dimitri Frenkel Frank's toneelstuk Spinoza [cf. blog];
na 7 jaar, in 1971: opera Spinoza van Ton de Kruyf, libretto van Dimitri Frenkel Frank [cf. blog];
na 15 jaar, in 1986: toneelstuk 'Vermeer en Spinoza' van Gilles Aillaud [cf. blog - cf. theaterencyclopedie].

Zou het niet goed zijn om straks, na 30 jaar, in 2016, weer eens onze grootste filosoof op het toneel te brengen? Ik denk met name aan 2016, daar het dan 360 jaar geleden zal zijn dat Spinoza in de ban werd gedaan: het bestuur van de joodse gemeente van Amsterdam sprak op 27 juli 1656 de Herem over hem uit. Als er in 2016 in Amsterdam aandacht aan wordt gegeven, dan is a.h.w. de cirkel rond - als we aan elk jaar een booggraad toekennen. Spinoza was gek op geometrie en gebruikte in zijn Ethica en brieven meermalen voorbeelden met driehoeken en de cirkel.

In de VS van Amerika wordt nu al enige jaren met groot succes David Ives's “New Jerusalem: The Interrogation of Baruch de Spinoza at Talmud Torah Congregation: Amsterdam, July 27, 1656” opgevoerd.

Het zou fraai zijn als dit stuk voor Nederland vertaald en zo nodig bewerkt zou worden.

Zou u deze suggestie bij gelegenheid kunnen voorleggen aan de toekomstige artistiek directeur, mevrouw Ruth Mackenzie?

Als u in het zoekvenster van mijn blog http://spinoza.blogse.nl/ de naam Ives ingeeft, krijgt u veel informatie over dit stuk en uitvoeringen ervan te zien.

Met vriendelijke groet,

Stan Verdult,
liefhebber van en blogger over Spinoza