Effect Volkskrantartikel op pageviews Spinoza.blogse.nl

Vaak kijk ik niet meer naar het bij dit weblog ingeschakelde statistiekprogramma. Maar vanwege de publicatie van de link naar dit blog in de Volkskrant van afgelopen zaterdag [cf. blog], leek het me wel aardig het mogelijke effect ervan te peilen.

Vooral zondag laat een uitschieter zien naar ongeveer een verdubbeling van het aangtal pageviews. Dat mag als effect aan dat artikel worden toegeschreven. Om te laten zien dat dit echt afwijkt, heb ik hieronder het overzicht van de maand februari geplaatst.

Voor de duidelijkheid: die "unieke bezoekers" zijn niet echt "per dag", maar zijn voor de hele periode opgeteld (dus hier te delen door 10).

Reacties

Dag Stan,
Grafieken vind ik fraai; ik lees ze als een (droom)landschap, waar ik graag in wandel. De kaart is echter niet het terrein, zoals ik als oud-artilleriewaarnemer zou kunnen weten; toch houd ik er een collectie topografische/militaire stafkaarten op na...
Ik reageer nu op dit blog van je om je nog eens te laten weten dat ik een onregelmatige vaste bezoeker van je spinozasite ben. 'Storingsvuur' noemen ze dat bij de artillerie; je weet niet waar en wanneer het schot valt...het gaat niet om treffers, maar om de andere partij bezig te houden, te binden. Ik reageer doorgaans omdat je me met een blog raakt (omdat iets me interesseert etc.) en ik ben dorstig naar kennis (van welke aard dan ook)
Een maand of wat geleden las ik van je twijfel over het continueren van je blogsite. Weet dan wel dat een aantal onbetekenende individuen (dat slechts in bepaalde selecte kringen) het zeer zouden betreuren als jij met deze discipline/verslaving/RRR (reinheid, rust en regelmaat) zou ophouden.
Koning David wilde zijn volk weer eens tellen (wat de profeet hem geloof ik verbood) en jij kijkt al niet vaak meer naar het statistiekprogramma, zeg je... Statistiek gaat over aantallen en kansen (Johan de Wit was er een meester in las ik op een gevelsteen), niet over kwaliteit.
Ondertussen sta je dan toch maar eervol te kijk in de nieuwe 'bijbel' van de receptie van Spinoza in NL van Henri Krop. Proficiat !
Doe vooral dat waar je plezier in hebt en ga ook in godsnaam nog een poosje door.
Herzlich, ArisZ