Étienne Bonnot de Condillac (1740 - 1780), bestrijder van Spinoza, vandaag "300 jaar"

Vandaag, 300 jaar geleden, werd Condillac geboren, die - al vroeg opgenomen in de geestelijke stand - tot de Franse philosophes en encyclopédistes zou gaan behoren, de kringen van Rousseau, Diderot, Marmontel, Alembert, Helvétius, D'Holbach, Turgot, Buffon en Condorcet.

Hij baseerde zich op en populariseerde in Frankrijk het werk van John Locke. In zijn tweede werk Traité des systèmes van 1749 keerde hij zich tegen Descartes, Malebranche, Spinoza en Leibniz.  

Het is niet mijn opzet in dit blog veel over Condillac te behandelen, daarover is op Internet voldoende te vinden,  maar slechts om erop te wijzen dat juist dit jaar, waarschijnlijk met het oog op dat 300e geboortejaar, verscheen:

F. Philip, H. Lane, Philosophical Works of Etienne Bonnot, Abbe De Condillac, Volume 1. Psychology Press, 2014 – books.google

Daarin is de vertaling opgenomen van Treatise on Systems  {1749). En laat nou precies het tiende hoofdstuk, Condillac’s uitvoerige verwerping van Spinoza’s 1e deel van de Ethica, zich in z’n geheel laten lezen: 10 "Eight and Last Example: Spinozism Refuted" [cf. books.google rechtstreeks]

 

Dit ontdekte ik zojuist; wat ik hierbij direct doorgeef voor de geïnteresseerde. Ikzelf weet nog niet of ik er aan toekom, maar voor wie net zelf intensief met studie van deel één van de Ethica bezig is, kan het misschien helpen het denken erover te slijpen.