Hegel aut (of) Spinoza - niet Hegel sive (oftewel) Spinoza

Op 7 november 2011 meldde ik in een blog dat van Pierre Macherey’s Hegel ou Spinoza, een vertaling van de hand van Suszan M. Ruddick ging verschijnen als Hegel or Spinoza.

Het is inmiddels uit, en er verscheen een samenvatting in Environment and Planning D: Society and Space 2011, volume 29, pages 223 - 236 [PDF]
Stuart Elden had met vertaalster Suszan M. Ruddick een interview.

Nu kan ik hieraan toevoegen dat voor oktober a.s. bij Continuum staat aangekondigd een boek dat onder redactie van Hasana Sharp* en Jason E. Smith zal verschijnen: Between Hegel and Spinoza. A Volume of Critical Essays. Volgens de uitgever zijn Spinoza en Hegel “the two major alternatives to mainstream Enlightenment thought.” Continuum werd Bloomsbury.

"Hegel, sive Spinoza" luidt een van de hoofdstukken. Als dat maar goed gaat…

 Spinoza and the Politics of Renaturalization*)

Van Hasana Sharp verscheen vorig jaar Spinoza and the Politics of Renaturalization [The University of Chicago Press, 2011];
het kreeg vorige week een uitgebreide en positieve bespreking door Peter Gratton.

"Hasana Sharp’s Spinoza and the Politics of Renaturalization: A Response" by CHRISTOPHER SKEAFF. in: PhaenEx 7, no.2 (fall/winter 2012): 212-220 [PDF]

Dave Mesing review [in: PARRHESIA NUMBER 16 • 2013 • 106-111 - PDF]

Reacties

Rond dertig jaar geleden heb ik het ontstaan van de originele Franse versie van dit boek meegemaakt! Her begon net een levendige en buitengewoon indrukwekkende act, met veel gebaren en zoals in het Frans behoort, de klemtoon op de laatste lettergreep van HeGEL ou (met stemverheffing) SpinoZA. Pierre Macherey zat juist in een periode dat hij bezig was zich te ontworstelen aan zijn Althusseriaanse Hegelianisme en zich voortaan te gaan inzetten voor de Spinoza-cultus. Weer enkele jaren later heb ik in Chicago een even flamboyante herhaling daarvan mogen beleven in Engels met een Frans accent. Succes was verzekerd; de guru werd toegejuicht. En nu dus na enkele decennia eindelijk een Duitse versie, nu het helemaal niet meer nodig is. Hegel is toch helemaal passe onder de vrienden van Spinoza?

Ik las de titel niet goed. Het is een Engelse versie die verschenen is? Excuus.

Ik pikte de Engelse versie bij verschijnen op in de bibliotheek Wijsbegeerte in Leuven. Onleesbaar. Dan maar het originele Frans genomen. Onbegrijpelijk. Ik heb het enkele hoofdstukken volgehouden en hier en daar zijn er wel parels te vinden. Maar het is vooral pagina's lang worstelen met gezochte hoogdravendheid, althans voor mij. Het is nog altijd jammer dat het voortreffelijke ook zeldzaam is.