Herstart Studia Spinozana in voorbereiding

Uit welingelichte bron verneem ik dat het enige internationale aan Spinoza gewijde specialistische tijdschrift, dat na een enthousiaste bloeitijd lange tijd een kwijnend bestaan leidde, Studia Spinozana, een nieuw leven ingeblazen zou gaan krijgen.

                  
                              Laatst verschenen nummer:
Spinoza and Late Scholasticism. Ed.: Renz, Ursula, Schnepf, Robert

De oorspronkelijke opzet was dat er elk jaar een deel zou verschijnen. Maar ineens kwam er de klad in en duurde het van 1999 tot 2008 voor er weer een nummer verscheen.

Wim Klever (mijn informant) die – met o.a. Manfred Walther - een van de oprichters was en tot na zijn emeritaat in de redactie zat, zag met lede ogen aan dat er de klad in was gekomen en hij is nu dan ook oprecht verheugd te vernemen dat er een nieuw initiatief is genomen.

Een nieuwe garde is opgestaan en heeft een geheel nieuw editorial team gevormd bestaande uit: Michael Rosenthal (USA)*, Chantal Jaquet (Parijs), Piet Steenbakkers en Robert Schnepf (Duitsland). Men is bezig er een nieuw instituut voor op te richten. Ik heb de indruk dat ook van uitgever – tot heden Konigshausen & Neumann –veranderd wordt.

“Het is van groot belang dat er een internationaal podium is, waarop vakgenoten elkaar treffen en wetenschappelijke output kwijt kunnen,” aldus Wim Klever, die hiermee graag zijn zegen geeft aan het nieuwe initiatief.  

De van 1985 t/m 2008 verschenen nummers van Studia Spinozana

Vol.  1 (1985):   Spinoza's philosophy of society
Vol.  2 (1986):   Spinoza's Epistemology 
Vol.  3 (1987):   Spinoza and Hobbes
Vol.  4 (1988):   Spinoza's Early Writings
Vol.  5 (1989):   Spinoza and Literature
Vol.  6 (1990):   Spinoza and Leibniz
Vol.  7 (1991):   The Ethics in the "Ethics"
Vol.  8 (1992):   Spinoza's psychology and social psychology
Vol.  9 (1992):   Spinoza and Modernity: Ethics and Politics
Vol. 10 (1994): Spinoza and Descartes
Vol. 11 (1995): Spinoza's Philosophy of Religion
Vol. 12 (1996): Spinoza and Ancient Philosophy
Vol. 13 (1997): Spinoza and Jewish Identity
Vol. 14 (1998): Spinoza on Mind and Body
Vol. 15 (1999): Spinoza and Dutch Cartesianism
Vol. 16 (2008): Spinoza and Late Scholasticism

                                        * * *

* Het vorige blog vermeldde hem als mederedacteur van de recente 'kritische gids' over de TTP. [zie hier zijn website]