Hertaling van Adriaan Koerbagh's "Een Ligt schijnende in duystere Plaatsen" gaat er komen

U herinnert zich waarschijnlijk nog mijn blog van een maand geleden, 13 april 2013, waarin ik kon meedelen dat Hubert Vandenbossche via mijn blog hoopte in contact te komen met een of meer serieuze gegadigden om Adriaan Koerbagh’s Een Ligt schijnende in duystere Plaatsen te hertalen en zo te zorgen dat het boek voor het Nederlandstalige publiek beschikbaar komt. Voor dat project – hertaling en uitgave – stelde Vandenbossche een bedrag van €25000 beschikbaar. In een volgend blog kon ik laten weten dat er inderdaad al enige geschikte kandidaten met de mecenas contact hadden gezocht.

 

Uit hen koos Vandenbossche Michiel Wielema die volgens hem "de beste papieren" voor het project had. Wat wel te begrijpen is, daar Wielema ook de Engelse vertaling van Een Ligt verzorgde, die bij Brill uitkwam.

 

Uitgeverij Vantilt is bereid gevonden de hertaling, die naar verwachting over een jaar gereed zal zijn, op de markt te brengen.

 

En er wordt ook al aan gedacht om na dit project eveneens Den ingebeelde Chaos van Hendrik Wyermars te hertalen en uit te geven.

 

Al met al een goede, tot vreugde stemmende uitkomst. Het doet mij uiteraard deugd dat ik met dit blog heb mogen bijdragen aan de totstandkoming van deze contacten.

Langs deze weg wens ik Michiel Wielema veel succes bij het hertalingswerk.
Te zijner tijd hoop ik er meer
 nieuws over te kunnen brengen.

 

Stan Verdult

P.S. De DBNL heeft inmiddels de onjuiste overlijdensdatum van de auteurspagina van Hubert Vandenbossche verwijderd.  

P.S. 2. Dit wordt uiteraard hét monument voor Adriaan Koerbagh! Maar graag wijs ik intussen nog eens op de PETITIE "Een monument voor Adriaan Koerbagh" die momenteel staat op 311 ondertekeningen.