Hoe Spinoza "has shaped modern Jewish life"

Naast de jaarlijkse World Refugee Day (waarvoor de VN de datum van 20 juni aanwees) heeft HIAS als protest tegen Trump 12 februari 2017 uitgeroepen tot National Day of Jewish Action for Refugees [cf. PDF]. HIAS, waarvan de letters stammen van Hebrew Immigrant Aid Society, de organisatie die in 1881 werd opgericht om joden te helpen die vluchtten voor de pogroms in Rusland en Oost-Europa, is daarmee de oudste organisatie voor migratie en hervestiging van vluchtelingen in de VS.

Februari is de maand waarin het 340 jaar geleden is dat Spinoza overleed. Waarschijnlijk was het Lehrhaus Judaica al eerder begonnen met het voorbereiden van een studiedag op 12 februari, waarin aandacht zal worden gegeven aan hoe "Spinoza has shaped modern Jewish life, identities, and attitudes." Intussen zagen ze kans dit als activiteit in het kader van de National Day of Jewish Action for Refugees te positioneren.

Waarom ik er in dit blog naar verwijs is, daar ik het als een schoolvoorbeeld zie van hoe in de VS telkens weer op Spinoza wordt teruggegrepen bij het vormgeven van het hedendaagse seculiere joodse bestaan: “We will celebrate the heretical impulse, investigate the role of the gatekeepers and censors, the price paid by those who speak out, the vitality of the secularist in the Jewish community, and women and gender issues.” [Cf. ook The Jewish News