In de geest in Jerusalem – de Geest in Jerusalem

In de geest ben ik momenteel even bij een gebeurtenis in Jerusalem. En vraag mij af: zou het toevallig zijn dat het Israëlische Spinoza Center, het Van Leer Jerusalem Institute en de Universiteit van Tel Aviv vandaag en maandag in Jerusalem en dinsdag in Tel Aviv het Atlantic Canada-Israel Seminar in Early Modern Philosophy organiseren om het thema “Reason, Freedom, and the Passions in Descartes and Spinoza” te bestuderen?

 

Of zouden ze juist deze christelijke pinksterdagen hebben uitgekozen om via de geest van Christus, met de geest van Spinoza in contact te komen? Dat wil zeggen: grote wijsheid en geluk te bereiken?

Hier een citaat van Spinoza uit George Santayana, “God in de mens. De christusidee in de evangeliën” (2007) [cf blog]:

 “Het is niet in het minst noodzakelijk voor het heil – hij bedoelt eigenlijk: voor een gelukkig leven – om Christus naar het vlees te kennen; maar met betrekking tot de zogenaamde eeuwige zoon van God (de aeterno Dei filio), dat wil zeggen Gods eeuwige wijsheid, die zich manifesteert in alle dingen, en het meest in de menselijke geest en het allermeest in Jezus Christus, ligt de zaak heel anders. Want zonder deze kan geen mens de staat van gelukzaligheid bereiken, daar niets anders hem kan leren wat waar of vals, goed of kwaad is. [Spinoza in Brief 73, aan Oldenburg] 

Ik wens de geleerden daar in Israël deze dagen veel wijsheid toe – in Spinoza’s geest van Christus.