In de maak: Reisboek van Rudi Rotthier op zoek naar Spinoza in Nederland

Vandaag had ik een gesprek met (werd ik geïnterviewd door) de Vlaamse reisschrijver Rudi Rotthier. Rudi Rotthier heeft al een hele reeks reisboeken op zijn naam staan. En momenteel is hij bezig met een heel bijzonder project: een reisboek door Nederland om te achterhalen of en in hoeverre Nederland Spinozistisch is. Dat moet een heel apart boek worden, zoals er over Spinoza en Nederland nog niet eerder verschenen is. Hij wil zowel traceren welke sporen van Spinoza er nog te vinden zijn, als zien welke sporen van hem in Nederlanders te vinden zijn die zich met hem bezig houden. Wat trekt hen aan in Spinoza? Waarom houden zij zich met hem bezig? Wat vinden zij bij hem? Wat betekent zijn filosofie voor hun leven? Zulke vragen. Daarom trekt hij kriskras door Nederland en heeft hij gesprekken met allerlei mensen die zich op hun eigen manier met Spinoza bezig houden: met wetenschappers en ‘leken’-belangstellenden van allerlei slag.


Stan Verdult                                                                       Rudi Rotthier

Dat moet een reeks artikelen voor Knack opleveren en uiteindelijk een boek dat wellicht al dit najaar bij Atlas zal verschijnen.

Bij Atlas verschenen, om een indruk te geven, de laatste jaren van hem:

God, Darwin en natuur (Met Redmond O'Hanlon, 2009)

 

 

Een kneedbaar land. Een reis door Nieuw-Zeeland (2010)

 

 

 

 

De lont aan de wereld. Een reis door Pakistan. (2011)

 

Dit volgende wordt een boek voor Spinozisten om naar uit te zien. Vooral daar Rudi Rotthier die in Gent Musicologie en Filosofie studeerde , zich sindsdien al veel met de Ethica en Spinozaliteratuur heeft bezig gehouden. Nadat hij eerst van 1980 tot 1989 als journalist voor De Morgen werkzaam was, ging hij zich fulltime toeleggen op het schrijven van reisboeken en reportages. Voor zijn boek De Koranroute ontving hij in 2004 de Bob den Uyl-prijs.

Zijn interesse voor Spinoza bleef hem bezig houden. Dat dit 'reis'-onderwerp juist hem in gedachten kwam, is dus zo gek nog niet. Hij heeft zichzelf voor zo'n reisboek zeer geëquipeerd, bleek mij.

O ja, hij had al heel wat personen gesproken, maar ik heb hem nog op het spoor van nog een aantal Spinoza-geïnteresseerden kunnen zetten.

Reacties

Stan, zou je niet beter een paar kaarsen kunnen branden voor de afbeelding in drievoud van ons idool? Peper- en zoutvaten lijken mij een beetje te profaan. Daarenboven banaliseren of ontsieren zij ook nog de fraaie cover van de KORTE VERHANDELING uitgave van Ricus Koops: alsof je zo'n boek tijdens de maaltijd zou kunnen raadplegen!
Overigens staan jullie er mooi op: een toegewijd koppel. Enkele maanden geleden heb ik ook de eer gehad Rudi Rotthier te mogen ontvangen voor een interview voor zijn reisboek en heb ik daarbij melding gemaakt van jouw stimulerende blog.

Wat het grote en kleine peper- en zoutstel betreft: vergeet 4/45s niet. Kaarsen zouden er toch teveel een huisaltaar van maken...
Zoals jij Rudi Rotthier op dit blog hebt gewezen, wees ik hem op Rikus Koops en zijn fraaie hertaling van en toelichting op de KV, die zeker een plaatsje in dat reisverslag waard is.