In God, bewezen of niet, wordt nauwelijks nog geloofd

Volgende week verschijnt het boek van Emanuel Rutten en Jeroen de Ridder En dus bestaat God [Buijten en Schipperheijn B.V.].

Hoezeer zij ook van mening zijn met "de beste argumenten" voor het bestaan van de ene en echte God te komen - zij vechten tegen de bierkaai.

[Zie ook Paul Delfgaauw's Vangodenenmensen]  

Uiteraard bestaat God, maar dan zoals gedacht en bewezen door Spinoza.

En daar hoort niet het plaatje bij uit de Sixtijnse Kapel dat dagblad Trouw vandaag op de voorpagina heeft! 

Vandaag brengt Trouw de 'onthutsende' resultaten van een door de redactie besteld onderzoek:

 

Zie hier op Trouws website dat verslag, dat aldus begint: "Voor het eerst is het zover: Nederland telt meer ongelovigen dan gelovigen. Iets meer dan 25 procent van de bevolking is atheïst, terwijl 17 procent gelooft in het bestaan van God. Het gros, zo'n 60 procent, zit tussen godsgeloof en ongeloof in. Die groep is ietsist of agnost. Ietsisten geloven dat er 'iets moet zijn als een hogere macht of kracht'. Agnosten zeggen niet te kunnen weten of er een God dan wel iets als een hogere macht of kracht bestaat."

Ik wijs op de simpele 'verklaringen' die door de 'deskundigen' worden gegeven: "De moderne mens stelt zichzelf als norm, en laat zich leiden door zijn gevoel."

Ik zie de resultaten 't liefst in de vorm van dit cirkelgrafiekje:

 

Spinoza lijkt z'n religie-kritische werk te hebben gedaan..., maar wordt nauwelijks begrepen. Hoe is anders te verklaren dat desondanks "het geloof in een hiernamaals nog springlevend" is: meer dan de helft van de bevolking, 53 procent, gelooft op de een of andere manier in een leven na de dood! En 54 procent gelooft in wonderen! Kortom, er is nog flink werk aan de winkel.

Anders dan Emanuel Rutten en Jeroen de Ridder het lijken aan te pakken, verscheen onlangs in Italië het boek van Sergio Galligani, Ateo e credente, waarin hij gesprekken tussen een atheïst en een gelovige brengt. Een gesprek tussen twee 'normale mensen', niet ergens in afgestudeerden, maar nieuwsgierigen met een algemene basisopleiding in onderwerpen zoals theologie en filosofie van de religie, die het zou gaan om te weten.