Interview met rabbijn Nathan Lopes Cardozo in NIW

                

Deze week verschijnt in het NIW een interview met Nathan Lopes Cardozo, die wordt beschouwd als een van de grootste joodse denkers van onze tijd. Ook is hij een rabbijn die de controverse niet schuwt. Omdat het oorspronkelijke interview veel langer was en er onvoldoende ruimte was, publiceert het NIW het hele interview heden op de website. De niet in de printversie van het NIW geplaatste passages staan in rood aangegeven. De rabbijn gaat onder meer in op de toekomst van Joods Nederland. Een gesprek over de halacha, vader-Joden, homoseksualiteit, nieuw jodendom, godsbesef en Spinoza.

Juist het gedeelte waarin hij over Spinoza en de ban spreekt, verschijnt alleen op de website. Die passage neem ik hierna over.

U heeft zich uitgesproken voor opheffing van de ban op Spinoza.
Maar een psak is toch een soort wet van Meden en Perzen?
“Een psak is nooit radicaal. In het Jodendom is er geen beslissing die niet meer valt aan te tijgen. De hele Talmoed is een storm van meningen, gebaseerd op de halacha, en dat moet het ook blijven. Als er een grote rabbijn die zegt: “Het is A,” dan gaat iedereen daar achteraan. Maar de mogelijkheid bestaat altijd dat een andere grote rabbijn zegt: “Nee, het is B.” Die moet net zo goed gehoord worden en mag volgers krijgen. Dat is een normaal deel van het Jodendom, ook van het orthodoxe. Maar mijn discussie met chacham Toledano over de cherem van Spinoza was eigenlijk geen halachische maar een filosofisch-theologische aangelegenheid. In de tijd van Spinoza moesten de parnasiem vooral aan de overheid bewijzen dat ze hun eigen zaken konden regelen omdat ze anders het risico liepen om uit het land gegooid te worden. Anno 2017 brengt die cherem het jodendom alleen maar schade toe. Ik heb nog heel lang met Uri Coronel een briefwisseling gehad om die op te heffen, maar het is mij helaas tot nu toe niet gelukt.”

Cf. blog van 11-12-2015: Rabbijn Nathan Lopes Cardozo's bepleit - om Spinoza beter te kunnen bestrijden - opheffen van de ban