Inutilis scientia Spinozana [41] Spinoza-postzegel in Spanje

Deze week zou Spanje deze postzegel in omloop hebben gebracht in de serie "The best writers of the History - Baruch Spinoza". Zo blijkt uit deze postzegel-verkoopsite, waarvan ik de afbeelding overnam. Dit is nog zo nieuw dat de website die alle zegels bijhoudt en die loopt tot 25 september, toen een zegel "Pope John Poul II [sic], 1920-2005" werd toegevoegd, dit nieuws nog niet heeft. Over enkele dagen eens zien of na paus Johannes Paulus II deze zegel met Spinoza daar is toegevoegd.

           

 

Reacties

Van de secretaris van de Vereniging Het Spinozahuis verneem ik dat het geen gewone postzegel betreft, maar een sluitzegel - wel uitgegeven door de Spaanse posterijen.