Is Rosi Braidotti een Spinoziste?

Gisteren bracht ik in een blog een deel van een tekst van professor Rosi Braidotti. [Zie haar pagina bij Geestesweten-schappen van de Universiteit van Utrecht, haar website, haar facebookpagina]

In een van de laatste van haar vele boeken, The Posthuman [John Wiley & Sons, 2013 – books.google] noemt Rosi Braidotti Spinoza "my favourte philosopher" [aan het begin van chapter 2]

Maar in de video die ik aan het eind naar binnen haal, horen we haar duidelijk zeggen dat Gilles Deleuze haar favoriete filosoof is. En daarin geloof ik haar eerder.
Ik heb via books.google eens door een aantal van haar boeken heen gebladerd en dan is te zien dat haar behandeling van Spinoza – en wellicht haar hele  Spinoza kennis - vooral indirect is: via Deleuze, Genevieve Lloyd, Moira Gatens, Antonio Negri, Agamben, Arne Naess  en anderen. Nergens heb ik haar op een eigen en rechtstreekse behandeling van een thema uit Spinoza kunnen ‘betrappen’. Nergens verwijst ze naar een werk van Spinoza, altijd alleen maar naar secundaire literatuur.  Vooralsnog lijkt zij mij eerder een Spinozist uit de tweede hand.  

Haar werk bestaat uit vele titels, maar daarbinnen lijkt er zeer veel overlap – zeker wat haar behandeling van Spinoza betreft.

Rosi Braidotti, Nomadic Subjects: Embodiment and Sexual Difference in Contemporary Feminist Theory. Columbia University Press [Gender and culture], 1994, reprint 2013- books.google

Rosi Braidotti, Nomadic Theory: The Portable Rosi Braidotti. Columbia University Press, 2011 – books.google

Rosi Braidotti, Transpositions: On Nomadic Ethics. Polity, 2006 – books.google
Het meest Spinoza in dit boek, maar alles via secundaire literatuur. Idem in het volgende

Rosi Braidotti, Metamorphoses: Towards a Materialist Theory of Becoming. John Wiley & Sons, 2013 – books.google

Rosi Braidotti, Patterns of Dissonance: A Study of Women and Contemporary Philosophy. John Wiley & Sons, 2013 – books.google

Binnenkort zal bij Bloomsbury over haar filosofie een boek verschijnen, eerst op 25 september2014 als e-pub, dan op 20 november als hardback. Tussenin zal er op 17 oktober 2014 in Londen een feestelijke presentatie worden gegeven van:

Bolette Blaagaard & Iris van der Tuin (Eds.), The Subject of Rosi Braidotti. Politics and Concepts [Cf.]. Het lijkt mij dan ook bepaald veelzeggend dat er onder de 28 hoofdstukken waarin aan haar filosofie aandacht wordt gegeven,  er geen aan haar zgn. Spinozisme is gewijd. Wie het boek met 35% korting wil bestellen zie dit PDF.