Jan Knol over zijn hertaling van de Korte Verhandeling

In april 2011 verscheen bij de Wereldbibliotheek de hertaling die Jan Knol maakte van Spinoza's "Korte verhandeling over God, de mens en zijn geluk."  Ik was in dit weblog zeer enthousiast over dit fraai uitgegeven boek met zijn voortreffelijke inhoud. [Zie hier mijn bespreking en hier een blog over de presentatie van het boek]

Op zondag 24 juli 2011 had ik een gesprek met Jan Knol over allerlei zaken die Spinoza betreffen. Dat gesprek vond plaats in het bijna twintig jaar oude eetcafé De Brave Broeder aan het Grote Kerkhof 25/26 te Deventer. Tien dagen na dit gesprek hielden de uitbaters van De Brave Broeder het plotseling voor gezien. Stan Verdult en Jan Knol kunnen dus gerekend worden onder de laatste gasten.

Deze video op Youtube bevat het gedeelte van dat gesprek dat over Jan Knols hertaling van Spinoza's Korte Verhandeling ging.
Op de achtergrond zijn geluiden van het eetcafé te horen.

Reacties

Leuk om zo auditief met de heer Knol, die ik nooit ontmoet heb, kennis te maken. Hij spreekt er tijdens dit gesprek zijn verbazing over uit, dat 'Klever' niet eens eerder een hertaling van de KV heeft gemaakt. Ik kan hem bij deze antwoorden, dat dit om twee redenen nimmer door mij ondernomen is: 1) ik had zo veel andere, m.i. meer urgente projecten op mijn hooivork, en 2) ik vond het oud-Nederlands van de KV eigenlijk niet zo moeilijk voor wie zich enige inspanning getroost. Heel anders ligt dat bij Van den Enden, wiens Vrye Politijke Stellingen een ongelooflijk ingewikkelde stijl heeft. Dat heb ik daarom wel in modern Nederlands hertaald en integraal opgenomen in mijn "Met oude Grieken, Van den Enden en Spinoza op weg naar echte DIRECTE DEMOCRATIE"(2007).Gaarne feliciteer ik de heer Knol met zijn werk en ook met de mooie uitgave van het boekje.

Graag zou ik de Heer Jan Knol enkele vragen willen toezenden i.v.m. de filosofie van Spinoza en meer bepaald in verband met het boek dat in 2009 verscheen : 'Spinoza's intuïtie '. Het zou mij verheugen indien u mij een contactadres kan laten geworden. Bij voorbaat dank,
met vriendelijke groeten, An Backx

Fijn om via dhr Knol met Spinoza in aanraking te komen,Ik heb het dan over spinoza's Intuitie, genot voor mijn ziel, hoewel ik eerlijk moet bekennen dat Spinoza op gebied van het benoemen van Verbeelding als eerste kennis de plank naar mijn ideen wel mis slaat. Dat zou immers overkomen dat er een vorm van kennis is die ons eigen is, maar waarnaar we niet zouden moeten handelen, lijkt me direct in strijd met met ons natuurlijke bestaan als deeltje van het geheel waarin alles voltrekt. toch kan ik mij de dwaling voorstellen naar de tijdsgeest waarin het gedachtegoed tot stand is gekomen.
Verbeelding is een aspect dat onderdeel is van het "ego" de positieve benadering ervan dan, voor de negatieve ervaringen die het ego tot stand brengt heb ik nog geen geschikte term gevonden die de essentie ervan goed weergeeft. maar verder heeft Spinoza nog wel een paar andere aspecten die een 2012 vertaling nodig hebben. Toch is Spinoza de eerste die ik gevonden heb die ratio en (gevoel+versterker) in overeenstemming bracht, humoristische speling van hoe het verloopt dient te gaan, hier dacht mijn ego toch echt alleen in het rijk te zijn.