Jan Knol stelt zijn "Spinoza's 259 stellingen" ruimer beschikbaar

Voor een cursus over de Ethica die Jan Knol in 2011 gaf voor de Amsterdamse Spinoza Kring, maakte hij een boekje, waarin hij de stellingen uit het Latijn vertaalde en toelichtte. In die kort gehouden toelichtingen kwamen waar nodig de definities en axioma's op de proppen.

Hij gaf het de titel: Spinoza's 259 stellingen.  

Daar er vraag bleef naar dat cursusboek, heeft hij het onlangs grondig herzien en opnieuw laten kopiëren en met een ringbandje inbinden om het zo weer beschikbaar te hebben voor belangstellenden. Voor 20 euro (incl. verzendkosten) zendt hij het toe. U kunt hem daartoe bereiken op zijn e-mailadres (spaties verwijderen): janknol @ lijbrandt . nl (Het is in A5-formaat).

Ik kan het boekje aanbevelen, niet zozeer aan hen voor wie Spinoza geheel nieuw is, die zouden het eigenlijk alleen met vrucht kunnen gebruiken zoals het oorspronkelijk bedoeld is: bij een cursus erover. Maar wie al meer thuis zijn in Spinoza's leer, kunnen die hier weer eens op een andere manier tot zich nemen. Dan zullen sommigen hier en daar een vraagtekentje plaatsen bij een uitleg van Jan Knol, maar je kunt dat ook ervaren als een mogelijkheid om het eigen ontstane beeld van Spinoza's filosofie aan dat van een andere Spinoza-student, die ook Knol is, te toetsen.

Al is het dan - behalve van de stellingen - geen volledige vertaling van de Ethica, doordat Knol zijn eigen heldere vertalingen biedt, beschouw ik het als de tiende vertaling van (in ieder geval) de stellingen van de Ethica (na De Nagelate Schriften, Dionijs Burger, Herman Gorter, Willem Meijer, Nico van Suchtelen, J.C. Logemann, Wim Klever, Henri Krop en Corinna Vermeulen). En passant kan hier nog gemeld worden dat de vertaling van Piet Steenbakkers die ons al zo lang geleden beloofd werd, er nu dan toch binnen afzienbare tijd staat aan te komen - zo was te vernemen bij de VHS-cursus van voorbije zaterdag. Dat zal dan de elfde vertaling in het Nederlands worden.

                                               * * *

Tenslotte breng ik de eerdere publicaties van Jan Knol in herinnering:

• En je zult spinazie eten; aan tafel bij Spinoza, filosoof van de blijvende blijdschap (2006)

• Spinoza uit zijn gelijkenissen en voorbeelden (2007)

• Spinoza's intuitie (2009)

• Waarom hield Spinoza zijn Korte Verhandeling voor gezien? (2010) 

• Hertaling van Spinoza's "Korte verhandeling over God, de mens en zijn geluk" (2011)

Reacties

Ik bestelde het boek van Jan Knol via het vermelde e-mailadres . Tot nu toe geen reactie.

Hallo Hubert, dat was vanwege mijn vakantie. Nu geldt, vandaag besteld, morgen of overmorgen in huis. Jan Knol.

graag bestel ik een exemplaar van Spinoza's 259 stellingen.
Wat moet ik daarvoor ondernemen?
Vr Gr J.blom

Graag bestel ik een exemplaar van Spinoza's 259 stellingen.

groet, ad Schouten

Mijn beste
Graag wil ik het boekje Spinoza's 259 stellingen aanschaffen.
U kunt het versturen naar:
Herman Molendijk
Beverweerdlaan 22-3
6825 AE Arnhem

Als u mij laat weten wat uw rekeningnummer is dan maak het bedrag van euro 20,00 over.

Vriendelijke groet,
Herman Molendijk
Arnhem

Ik lees in het boek 'intuitie 'op blz. 19 het volgende.
Als we ons verbeelden dat mensen zo heel bijzonder zijn dat ze buiten en boven de orde van de natuur staan en eerder die natuurorde verstoren dan volgen, schud Spinoza ons wakker enz enz. Ikzelf meen begrepen te hebben dat het' verstoren' eigenlijk niet aan de orde kan zijn juist vanwege die onverbiddelijke natuurwetten..

Ik realiseer me ( nu ik heb verwoord ) dat het ervaren als verstorend ook een natuurwetmatige reactie is. Dat bewust te zijn bied hoop op gemoedsrust.