Jonathan Israel beveelt vijf boeken over de Verlichting aan

De website Five Books dat wekelijks aan schrijvers en experts verzoekt om vijf boeken aan te geven uit hun vakgebied en vervolgens in een interview te bespreken waarom die belangrijk zijn, heeft Anthony Gottlieb gevraagd het interview te doen met Jonathan Israel . 

Afgelopen vrijdag, 28 november 2014, werd zijn interview met Jonathan Israel over de Verlichting gepubliceerd. Israel had daartoe de volgende vijf boeken aangedragen en aanbevolen:

Paul Hazard, The Crisis of the European Mind
Henry May, The Enlightenment in America
Louis Dupré, The Enlightenment and the Intellectual Foundations of Modern Culture
David Sorkin, The Religious Enlightenment
Jonathan Israel, Democratic Enlightenment: Philosophy, Revolution, and Human Rights, 1750-1790

De samenvattende leader luidt: “Some argue there is no necessary connection between the rejection of traditional religious ideas and the evolution of democracy but that's wrong, argues the eminent historian. He chooses books that give as full as possible a picture of the Enlightenment in all its dimensions."

Israel geeft a.h.w. een schitterend college, waarin hij  de hoofdlijnen van zijn visie op de Verlichting nog eens weergeeft, mede aan de hand van deze andere boeken. ["Whether Spinoza is an atheist or not is still a moot point amongst philosophers. It depends what you mean by atheism."] En waarin hij tijdens de bespreking van het 3e boek zelfs zelfkritisch wordt. Zeer aanbevolen. [Hier de link naar het interview - dat later naar hier werd verplaatst]

Boven de covers van de vijf besproken boeken, daaronder Jonathan Israel's andere boeken [eigenlijk beveelt hij uiteraard 10 boeken aan]