Jonathan Israel 'Democratic Enlightenment' promotietoer

"Een ondubbelzinnige apologie voor de ongebroken betekenis van de vooruitstrevende filosofie vanaf 1650 en van het emanciperend vermogen van sociale en politieke ideeën," oordeelde Carel Peeters vorige week in Vrij Nederland over Jonathan Israels verlichtingstrilogie.

Vandaag geeft dagblad Trouw een signalement van de verschijning van Jonathan Israel's derde deel: Democratic Enlightenment [zie in dit blog mijn signalement]. Sebastien Valkenberg biedt geen bespreking, maar zegt heel globaal iets over het project van Jonathan Israel. Hij legt het accent  op: "In de Verlichting werd voor het eerst betoogd dat iedereen de vrijheid moest hebben om te denken wat hij wilde." "En te zeggen wat hij denkt", hoort daar dan bij, terwijl Spinoza grenzen aangaf: oproer kraaien hoort daar niet bij.

In een kadertje: “Het Britse weekblad The Economist voorspelt dat de trilogie de komende decennia maatgevend zal zijn. Israel is meer dan enkel een beschouwend historicus. Zo ook in zijn nieuwste boek. Vooral in de epiloog wordt duidelijk dat de verlichtingswaarden hem ook persoonlijk aan het hart gaan. Het project van de Verlichting, betoogt Israel, speelt ook nu nog een grote rol. [..] De Amsterdammer Spinoza staat aan de wieg van de radicale (en volgens Israel de enige echte) Verlichting – en niet Voltaire of John Locke zoals vaak wordt aangenomen.”

Zie hier het artikel.

Met de titel "Is er inderdaad sprake van een schadelijk populisme?" is het inmiddels ook op de Trouw-website  geplaatst. Er staan enige reacties bij.  

Arnold Heumakers had in die andere kwaliteitskrant op vrijdag 19 augustus 2011 wel meer een bespreking, waarin hij een kritiek formuleerde op - in zijn ogen - Israel's eenzijdigheid en bevooroordeeldheid en zelfs een zeker dogmatisme.  Enfin, probeer zelf bij die bespreking te komen, getiteld Ik had altijd gelijk.

 

Promotietoer

Ÿ Op maandag 19 september 2011 zal Philipp Blom in Felix Meritis te Amsterdam Jonathan Israel interviewen n.a.v. het verschijnen van zijn boek. Toegang: € 10,- (eerder aangekondigd in dit blog van 12 juli 2011)

Ÿ Op woensdag 21 september 2011 om 16.00 uur zal Jonathan Israel een lezing geven bij Selexyz Donner, Lijnbaan 150, Rotterdam. Toegang gratis [zie hier méér]

Ÿ Op donderdag 22 september zal Jonathan Israel in Tresoar [Boterhoek 1, Leeuwarden] een lezing geven over zijn pas verschenen boek Democratic Enlightenment. Toegang €7,50 [zie hier méér]

Ÿ Op vrijdagmiddag 23 september 15:00 uur is in ProDemos, Huis voor Democratie en Rechtsstaat, een debat gepland van Jonathan Israel “met een aantal prominenten” [zie hier méér]

Afbeelding nog niet beschikbaar

Als alles volgens plan verloopt zal kort voor deze 'promotietoer' begint, op 9 september, bij Jonathan Israel's Nederlandse uitgever Van Wijnen de vertaling uitkomen [zie hier]

Revolutie van het denken. Radicale Verlichting en de wortels van onze democratie

Vertaling van A revolution of the mind: Radical Enlightenment and the intellectual origins of modern democracy. Het is te zien als een fraaie inleiding op en in zekere zin een samenvatting van  Jonathan Israel's 'verlichtingsproject' waarvan hij het fundamentele belang voor de moderne democratie betoogt.