Jonathan Israel op de Leerstoel Willy Calewaert 2013

Professor Jonathan Israel van het Princeton Institute for Advanced Study (USA) heeft aanvaard om dit jaar de Leerstoel Willy Calewaert te bekleden.

Willy Calewaert (1916 – 1993) was criminoloog, doctor in de rechten, verzetsstrijder, politiek links actief en vrijzinnig vrijdenker, tweemaal Minister van Nationale Opvoeding (1973-1974 en 1980-1981) en eenmaal Minister van Openbaar Ambt en Institutionele Hervormingen (1979-1980), was tegen verzuild en voor gemeenschapsonderwijs.
Door de Unie Vrijzinnige Verenigingen werd in samenwerking met de Vrije Universiteit Brussel de Leerstoel Willy Calewaert ingericht [cf].  

Op 8, 14, 21 en 23 mei 2013 zullen door Jonathan Israels colleges worden gegeven.

8 mei: inaugurale les ‘Enlightenment, Revolution and Democrcy’,
14 mei: gastcollege getiteld ‘The Enlightenment: Was it a Constructive Dialogue or a Conflict between its Radical and Moderate Wings?’
21 mei: ‘
The American Revolution and the Beginnings of Democratic Revolutionary Republicanism in Europe (1775-1800)’
23 mei: ‘Ideas, Ideology and Terror in the French Revolution (1789-95)’.

De lezingen zijn gratis, wel vooraf opgeven [zie hier of hier].

Daarnaast wordt aan de Vrije Universiteit Brussel op 16 en 17 mei 2013 het congres gehouden: ‘The Radical Enlightenment: The Big Picture and its Details’, waarop zullen spreken o.a.: Jonathan I. Israel, Beth Lord, Eric Schliesser, Winfried Schröder, Wiep van Bunge, Else Walravens. [zie hier en programma-PDF]