Juffermans over religie in het denken van Spinoza

"Nederlands grootste filosoof, Baruch Spinoza (1632-1677), was een eigenzinnig denker die een breukmoment vormt in de geschiedenis van de westerse wijsbegeerte en die zich daarom moeilijk in deze geschiedenis laat inpassen. Enerzijds lijkt hij in zijn denken antieke wijsheidstradities te hernemen, anderzijds lijkt hij een radicale voorloper te zijn van de Europese Verlichting. Toch is zijn denken noch met het een, noch met het ander te verenigen."

Aldus werd een lezing ingeleid van dr. Paul Juffermans waarin hij de eigenzinnigheid en oorspronkelijkheid van Spinoza’s denken belichtte vanuit een optiek, waarbij de integratie van metafysica en ethiek, waarheid en geluk voorop staat en waarin hij tevens inging op Spinoza’s eigensoortige opvatting van de menselijke natuur als een dynamische verhouding van passionaliteit en rede. Hierbij spelen op de achtergrond zijn godsbegrip en zijn mensbegrip als omvattend referentiekader voor zijn denken op ethisch en politiek gebied een doorslaggevende rol.

Hoezo dit alles? Vandaag spraken enige deelneemsters aan de cursus enthousiast over een boek over Spinoza van deze Paul Juffermans. Zij hadden een cursus bij hem gevolgd aan HOVO-Limburg, waar hij filosofiedocent was. 
Daarom even gegoogled en bovenstaande hier gevonden. Met dank aan hen neem ik dit hier op en ga er eens serieus over denken of ik dit boek "erbij neem"...

Dr. Paul Juffermans, arts-filosoof, studeerde geneeskunde en promoveerde op een proefschrift over het overheidsbeleid in de gezondheidszorg in Nederland. Na 15 jaar werkzaam geweest te zijn in de gezondheidszorg, studeerde hij filosofie aan de Universiteit in Nijmegen met als specialisatie godsdienstfilosofie. Hij promoveerde op een proefschrift over de godsdienstfilosofie van Spinoza: Drie perspectieven op religie in het denken van Spinoza. Een onderzoek naar de verschillende betekenissen van religie in het oeuvre van Spinoza (2003).

Zie hier meer bij uitgeverij Damon

Hier is een interview te lezen dat Tjerk de Reus in 2003 had voor het Friesch Dagblad n.a.v. Juffermans' promotie.