Kaddisj voor de website van Siebe Thissen

Heden heb ik moeten constateren en het ziet er naar uit dat ik tot mijn leedwezen moet doorgeven dat de website waarop Siebe Thissen jarenlang zijn teksten over Spinoza beschikbaar stelde, waaronder vooral zijn boek De Spinozisten, dat die website dus van het internet is verdwenen. Wie www.siebethissen.net/ ingeeft krijgt te zien: “This site has been suspended.” Jammer, jammer, jammer. Is de site nu echt overleden of slechts tijdelijk gestopt? Nu is er in ieder geval niet bij te komen. Wie op Google de naam Siebe Thissen typt krijgt als eerste hit mijn blog van 7 juni 2008.

Vijf jaar later is de site opgeheven, of is ie slechts tijdelijk  ‘opgeschort’, ‘hangend', ‘onderbroken’ en dergelijke betekenissen van ‘suspended‘? Dus misschien komt ie wellicht terug en is hij slechts in onderhoud of wordt ie opnieuw vormgegeven o.i.d.? Laten we het hopen, maar dan zou je van de provider toch een iets geruststellender mededeling mogen verwachten.  

Ik vrees vooralsnog het ergste, namelijk dat we hem kwijt zijn.
Daarom zeg ik kaddisj (maar een heel jaar van rouw houd ik niet vol)

Reacties

Met zulke vragen loop ik al een tijdje rond. Stel dat de bloggers die Spinoza in hun hart dragen waaronder ik jou zeker als één der grootsten mag noemen en dat je plots uit de ether zou verdwijnen met blog en al; wat dan? Ik die dacht dat alles vereeuwigd was via internet. Zoiets zou echt moeten beschermd worden; Vind je niet?

Ja, ja, 'vereeuwigd' via internet.
Iets blijft op internet zolang de makers hun website of blog onderhouden en laten bestaan. En zolang de providers hun gratis blogmogelijkheid blijven aanbieden. Ik heb geen enkele garantie dat blogse.nl altijd blijven doen, wat ze nu al zovele jaren doen en waar zij van hun kant ook enige belang bij moeten hebben. Zodra dat er niet meer is, vrees ik dat het doek valt.
Ik heb geen idee waarom Siebe Thissen met zijn website (waarop al lang geen nieuwe dingen meer kwamen) beëindigd heeft. Misschien had hij het geld er niet meer voor over om z'n domeinnaam en plek bij zijn web host aan te houden. Of misschien heeft hij inmiddels helemaal niets meer met Spinoza? Wie zal het zeggen, als hij dat niet doet?
Ja, laat er een actie komen ter instandhouding van bedreigde websites en blogs.

Beste Stan,
Het zou echt zonde :-) zijn mochten jouw blogs ooit verloren gaan. Ernstig: het zijn teksten waar toekomstige generaties nog heel wat plezier én kennis kunnen mee opdoen. Je zou dus zeker voor een of andere "backup" moeten zorgen, die dan later op het internet of een opvolger ervan kan publiek beschikbaar blijven. Heeft dit blog geen mogelijkheid om een backup te genereren? Indien niet, moeten we er iets anders op vinden. Misschien heeft een van de lezers van dit blog de nodige kennis of software om dit te doen?

Beste Mark,
Eveneens als jij hoop ik dat dit probleem oplosbaar is want anders gaat die grote schat aan informatie waar Stan zoveel tijd en werk insteekt gewoon verloren voor ons nageslacht die Spinoza méér dan nodig heeft net als voor ons en dat kan gewoon niet. Net als jij hoop ik op een positieve reactie.

@ allen,
Wat een waardering! En wat een belang wordt er gehecht aan een soort 'vereeuwiging' van dit blog. Ik maak zelf in ieder geval regelmatig backups van mijn blogs - voor het geval onverhoopt Blogse.nl er een keer mee stopt. Over wat er dán verder moet gebeuren, heb ik nog geen idee. Maar ik hoop uiteraard dat het daarvan nooit komt. Als blogse blijft bestaan en ik stop er ooit mee (in een van beide betekenissen die je erbij kunt vermoeden) dan blijven de oude blogs in ieder geval beschikbaar.
Van Rikus Koops kreeg ik de tip dat de Koninklijke Bibliotheek een project heeft waarbij ze backups maken van door hen geselecteerde websites. Net als b.v. Google dat doet, speuren hun robotjes de betreffende sites af en bewaren nieuwe of gewijzigde pagina's in het eigen geheugen. De KB maakt 't resultaat toegankelijk in de eigen leeszaal en zint op mogelijkheden om die ook via internet toegankelijk te maken.
Of daar blogs als deze onder kunnen vallen weet ik nog niet, maar ik ga mij in ieder geval wenden tot de verantwoordelijken van dat project.
Jullie horen nog.

Beste Stan (en anderen),

Inderdaad, mijn site is verdwenen, waarschijnlijk door slordigheid. Maar belangrijker is dat ik social-media-moe ben/was. Onverklaarbaar liet google eerst mijn weblog en mailbox verdwijnen. De handelingen die ik zou moeten verrichten om ze terug te krijgen, vond ik zo belachelijk, dat een exit heldhaftiger scheen. 'Dag!', dacht ik. Ook erodeerde de community-feel in de loop der jaren. De geplaatste muziek op mijn blog en de teksten op mijn site werden eindeloos gedownload en gekopieerd - geen probleem, maar berichten, reacties en uitwisseling bleven steeds vaker uit. De thuisstemming werd vervolgens: waar doe je het eigenlijk voor? Geleidelijk verloor ik ook de lust tot write-ups en web-updates. Kortom, er is geen sprake van voorbedachte rade, maar eerder van een digitale vermoeidheid, die overigens weldadig aanvoelt. Ik verwacht overigens dat het een kwestie van tijd is, voordat er op een of andere manier weer tekst online zal worden geplaats. Houdt het er maar op dat ik naar een format zoek, dat beter aansluit op mijn huidige verhouding tot de wereld van het net. Overigens kan je verdwenen blogs en sites vaak nog wel terugvinden via de wayback-machines. Succes met je blog en wellicht tot ziens.