Literatuur in DBNL over Spinoza

De digitale bibliotheek voor de Nederlandse letteren (dbnl.nl) bevat diverse boeken en artikelen over Spinoza. Ik heb in het overzicht rechts eerder al enige links opgenomen, maar geef er hier graag even apart aandacht aan. De komende tijd zal ik meer 'apparaat' toevoegen.

 Hier over Spinoza

Biografie

Jan Romein en Annie Romein-Verschoor, Erflaters van onze beschaving (1938-1940)

 

Secundaire literatuur in de dbnl

Menno ter Braak, ‘Het Spinozahuis’ In: Verzameld werk. Deel 5 (1949)

 

Carry van Bruggen, ‘Zeventiende-eeuwsch Individualisme.’ In: Prometheus (1919)

 

Cd. Busken Huet, ‘XXII [Spinoza. - Zijne staatskerk]’ In: Het land van Rembrand (1882-84)

 

Cd. Busken Huet, ‘XX [De metafysica. Spinoza]’ In: Het land van Rembrand (1882-84)

 

Cd. Busken Huet, ‘XXI [De metafysica. Spinoza]’ In: Het land van Rembrand (1882-84)

 

Cd. Busken Huet, ‘XIX [De metafysica. Spinoza]’ In: Het land van Rembrand (1882-84)

 

Cd. Busken Huet, ‘XXI [Spinoza. - Bayle over Spinoza]’ In: Het land van Rembrand (1882-84)

 

W.G.C. Byvanck, ‘Herman Gorters school der poëzie.’ In: De Gids. Jaargang 1898 (1898)

 

W.G.C. Byvanck, ‘Literatuur en leven.Is. Querido, Meditaties over Literatuur en Leven. 1898.’ In: De Gids. Jaargang 1899 (1899)

 

Luc Devoldere, ‘Een Amsterdammer in Voorburg’ In: Ons Erfdeel. Jaargang 41 (1998)

 

Johannes Duijkerius, Het leven van Philopater (1691)

 

J.H. Leopold, ‘Spinoza en de Stoa’ In: Verzameld werk (ed. P.N. van Eyck en Johan B.W. Polak) (1951-1952)

 

M.C.L. Lotsij, ‘Wetenschappelijke Grootheids-waanzin. Door Mr. M.C. L. Lotsij.’ In: De Nieuwe Gids. Jaargang 2 (1887)

 

Peter van Rooden, ‘1 Publieke kerk, protestants vaderland, verzuilde samenleving Secularisatie en ontkerstening in Nederland’ In: Religieuze regimes (1996)

 

Ferd. Sassen, ‘3. Spinoza, aanhangers en bestrijders.’ In: Geschiedenis van de wijsbegeerte in Nederland tot het einde der negentiende eeuw (1959)

 

Ferd. Sassen, ‘7. De herleving van het Spinozisme’ In: Geschiedenis van de wijsbegeerte in Nederland tot het einde der negentiende eeuw (1959)

 

F.A. Snellaert, ‘Vijfde tijdvak.’ In: Schets eener geschiedenis der Nederlandsche letterkunde (1850)

 

[tijdschrift] Gids, De, ‘Aanteekeningen en opmerkingen.’ In: De Gids. Jaargang 1896 (1896)

 

[tijdschrift] Gids, De, ‘Het algemeen verband tusschen hersenen en zieleleven.’ In: De Gids. Jaargang 1901 (1901)

 

Piet Visser, 'Godtslasterlijck ende pernicieus. De rol van boekdrukkers en boekverkopers in de verspreiding van dissidente religieuze en filosofische denkbeelden in Nederland in de tweede helft van de zeventiende eeuw' (1996)

 

B.H.C.K. van der Wijck, ‘Spinozabespiegelingen.’ In: De Gids. Jaargang 1900 (1900)

 

In deze lijst ontbreekt dit artikel dat wel in de dbnl te vinden is:

‘Spinoza's “systema” afgewezen in de Examinator. Een moralist in het geweer tegen de cartesiaanse erfenis en op de bres voor de “proefkundige demonstreerwys”’

 

J.J.V.M. de Vet

In: Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman 26 (2003) p. 20-38.