Louis Zukofsky (1904 - 1978) - fascinatie voor Spinoza en een spinozistische poetica

Dichter, verhalen schrijver, literair criticus en theoreticus, vertaler, geleerde en docent. Louis Zukofsky werd in Manhattan geboren in 1904, zoon van Pinchos and Channa Pruss Zukofsky, immigranten uit wat nu Litouwen is. Z’n vader was een orthodoxe jood. Het ging er thuis vroom aan toe. Dat geloof en het immigrant-zijn werd een onderwerp waar Louis in zijn vroegste werk over schreef: "Poem beginning 'The'," (1926) alsook in sommige delen van het gedicht waar hij z'n hele leven aan werkte: "A." Hij voelde zich om meerdere redenen verwant met Spinoza: beiden joden met een moeizame relatie met het jodendom, beiden met problemen met het orthodoxe geloof, beiden als tweede-generatie immigranten zich tussen twee culturen bevindend. Hij verwerkte veel Spinoza in zijn werk. Thuis spraken ze jiddisch. Hij leerde pas Engels toen hij naar school ging. Zukofsky studeerde filosofie en Engels aan de Columbia University en behaalde zijn master's degree in 1926. In z’n studententijd begon hij ook te dichten en publiceerde sommige gedichten in studentenbladen.

In 1929 nam hij contact op met Ezra Pound.*) Die zag zijn werk wel zitten en beval hem bij Poetry Magazine aan. De redacteuren lieten hem een speciale editie redigeren: Objectivists 1931, met behalve  van hem tevens werk van Carl Rakosi, Charles Reznikoff, en William Carlos Williams, met wie hij de jaren daarop bleef corresponderen en die invloed op hem uitoefenden.

Met 'Objectivists' probeerde Zukofsky een bewustwording of zelfs een movement te bewerken om gedichten als 'een object op zichzelf' te beschouwen, een (spinozistisch) lichaam dat andere lichamen ontmoet.

[*) Als Ezra Pound zich later tegen zijn antisemitisme moest verdedigen, kon hij zeggen "mijn beste vriend is een jood."]

In 1933 vond Zukofsky werk als leidinggevende bij een Works Progress Administration project waar hij Celia Thaew ontmoette, een musicus en componist. Ze trouwden in 1939 en kregen in 1943 een zoon, Paul. Celia werkte samen met de meeste van Zukofsky’s projecten, componeerde muziek voor zijn gedichten, typte zijn manuscripten en deed het huishouden. Ondanks zijn vroege succes met Poetry Magazine en An "Objectivists" Anthology (1932), bleef Zukofsky's werk de eerstvolgende dertig jaar tamelijk onbekend. Hij had moeite met het vinden van een uitgever. Pas toen W.W. Norton bereid was zijn eerste bundel All: The Collected Short Poems (1966) te publiceren, begonnen ook andere uitgevers interesse in zijn werk te krijgen. In die 60-iger jaren had hij nog maar een paar oude vrienden over, maar kreeg hij nieuwe vrienden onder vooral jongere dichters die zijn werk bewonderden. Allen Ginsberg, Gilbert Sorrentino en Jonathan Williams erkenden door Zukofsky beïnvloed te zijn, bezochten hem en correspondeerden met hem. Zukofsky's laatste werk, 80 Flowers (1978), en de complete eindversie van "A" waren voor publicatie onderweg toen hij in 1978 overleed.

Fascinatie voor Spinoza

Mark Scroggins, die veel over Louis Zukofsky schreef, publiceerde vorig jaar The Poem of a Life: A Biography of Louis Zukofsky. [Zie Washington Post en NewYorkTimes] Tien jaar eerder schreef hij Louis Zukofsky and the Poetry of Knowledge over Zukofsky’s denken, literatuuropvattingen en dichterschap. Hij onderhoudt ook een website over Zukofsky. Uit diens A Biographical Essay on Louis Zukofsky aldaar neem ik de volgende passage over:

“After "A"-8, the directions and forms of "A" grew more varied. The first half of "A"-9 was a translation of Cavalcanti's canzone "Donna mi pregha" (a text to which Pound often returned), a translation which not only preserves the elaborate rhyme scheme of the Italian original (a feat even Pound had claimed impossible), but does so by adapting phrases from Marx's Capital. Where Cavalcanti's poem had been a painstaking scholastic disquistion on the phenomenon of amorous love, Zukofsky's translation is a discussion of the economic roots of use-value and exchange-value. When Zukofsky returned to "A"-9 in 1948, he completed it by translating the same canzone again, this time using phrases from Spinoza's Ethics, making the poem (once again) into an analysis of love. Zukofsky had been fascinated with the ideas of this Jewish philosopher since "Poem beginning 'The,'" and Spinoza's categories of natura naturans and natura naturata ("nature naturing" and "nature natured"--creator and created, roughly, considered as moments of a single entity) are fundamental to his conception of poetics, and recur throughout the early sections of "A". But his turn from Marx to Spinoza at this crucial juncture of his poem is indicative of how the focus of "A" has shifted from the public sphere of economics and revolution to a more private one of familial love. "A"-10, a very public poem elegizing the 1940 fall of Paris to the Nazis, was written between the two halves of "A"-9. It is in part an outgrowth of Zukofsky’s brief involvement with La France en Liberté, which was to be a "quarterly of French refugee writers and the struggle for free France," edited by Zukofsky and René Taupin.”

Natura Naturans-
Nature as creator,
Natura Naturata-
Nature as created.
     He who creates
     Is a mode of these inertial systems-
     The flower-leaf around leaf wrapped
          around the center leaf. ("A"-6:22-23)

Iemand die zich ook veel met Zukofsky heeft beziggehouden is Jeffrey Twitchell-Waas. Van hem zijn op internet bijdragen te vinden, m.n. over Spinoza in het werk van Zukofsky.

Namelijk op het symposium Re-Reading Louis Zukofsky’s Bottom: On Shakespeare van nov. 2003:Words spin”: Spinoza in the Poetics of Zukofsky’s Bottom. En een jaar later tijdens The Louis Zukofsky Centennial Conference, Columbia University & Barnard College van sept 2004, was er een hele ochtend een speciaal programmaonderdeel Zukofsky en Spinoza, met:

Chair: Ruth Jennison, University of California, Berkeley: "'In wracked cities there is less action': Modernism, Materialism, and Human Agency in Zukofsky's post-WWII "A""
Mikel Parent, Brandeis University: "Zukofsky and Political-Ethics: reading "A" in the light of Recent Spinozist Thought"
Joshua Schuster, University of Pennsylvania: "The Harmonics of Affects In Zukofsky's Spinoza"
Louis Cabri, University of Pennsylvania: "Objectivist Sublimation: Zukofsky, Freud, Spinoza
Jeffrey Twitchell-Waas: "Spinozian Poetics in Zukofsky's Late Works"                                                                           [van hier]

Ook Jeffrey Twitchell-Waas houdt een website over Louis Zukofsky bij, A Companion to the Works of Louis Zukofsky, waarop bij zo ongeveer alle regels van diens gedichten wordt aangegeven waarnaar die regels verwijzen en uit welk werk dit een citaat is. En dan ziet men daarbij ontzettend vaak Spinoza genoemd worden.

Interessant is dat Twitchell-Waas (uit het gebruik van dichtregels en de literatuurtheorie van Zukofsky) een spinozistische poetica ontwikkelt, waarin een gedicht gezien wordt als ‘een lichaam’ dat contact heeft met een lezer, een ander lichaam. A Spinozian poetics would propose that the poet, the poem and the reader are distinct entities, each endeavoring to realize their own being or perfection according their nature. Such a conception recognizes not only the relative and active autonomy of the poem, but of the potential reader as well in Zukofsky’s pursuit of a poetics without “predatory intent.” Daartegenover staat dan weer dat “Scroggins indicates that there was something almost random about Zukofsky's affinity with Spinoza”.

Zukofsky lijkt, zo komt hij tevoorschijn uit sommige besprekingen,  iemand van een tamelijk gecompliceerd en van tijd tot tijd contradictoir karakter, die gedichten schreef voor sommigen van een grote schoonheid, voor andere van een 'conceptual obscurity', ‘unreadable’, ‘sombre and humourless’. Ik krijg al met al de indruk dat Zukofsky vooral een dichter voor dichters is en nog meer voor literatuurwetenschappers. Of hij nu echt een dichter is die mensen voor hun genoegen lezen? Ik kan het mij niet echt voorstellen. Hij lijkt mij vooral een dichter die je bestudeert. Zoals je Spinoza niet leest maar bestudeert.

Verdere informatie:

Een Louis Zukofsky portal met ook enige foto's.

Louis Zukofsky op Poetry Foundation: met veel informatie en twee geluidsfragmenten, waaronder een college van biograaf Scroggins. De stem van Zukofsky is er niet te beluisteren.

Michael Cross: “For want of the image of a voice” PDF

Jack Foley on Poetrybay in een interessante bespreking van LOUIS ZUKOFSKY: SELECTED POEMS, noemt Zukofsky "enigmatic, even chameleonic"

Review By Jack Foley - Louis Zukofsky: Selected Poems. [Edited by Charles Bernstein. American Poets Project/The Library of America, 2006]

Tim Woods: The poetics of the limit: ethics and politics in modern and contemporary American poetry. Palgrave Macmillan, 2002, 287 pagina's [ISBN 0312293224, 9780312293222]. gedeeltelijk in te zien bij books.google.com - [beziet Zukofsky's poetry through the lens of the work of Theodor Adorno and Emmanuel Levinas]

 

Foto van Zukofsky van Chicago Review

______________

Aanvulling 24 juni 2014

Intussen blijkt na het schrijven van dit blog het volgende verschenen te zijn

Joshua Schuster, "Looking at Louis Zukofsky's Poetics through Spinozist Glasses," in: Stephen Paul Miller & Daniel Morris (Eds.), Radical Poetics and Secular Jewish Culture. University of Alabama Press, 2010, pp. 127 - 150  - books.google

Met deze intrigerende openingszin: "No one so far knows what a poem can do." Het hoofdstuk is in z'n geheel bij books.google te lezen!

Review van het boek: "What Have I in Common with Jews? A Review of Radical Poetics"