Nettie Bromberg (1920-1990) maakte deze Spinoza-tekening

 

De kunstenares Nettie Bromberg die niet ver van mij vandaan, in Eijsden gewoond en gewerkt heeft, was mij tot heden niet bekend. Maar zojuist stuitte ik op een Spinoza-tekening van haar die als illustratie gebruikt werd bij een artikel over het ‘Spinozisme als materialisme’ [cf.] en dat deed mij uiteraard meteen naar haar op zoek gaan. Ik lees op een website over haar, dat zij van joodse origine was, een door haar vader gestuurde eigen opleiding onderging en vervolgens haar eigen stijl en techniek ontwikkelde, waarbij ze zich niets aantrok van geldende kunststromingen. “Tekenend, schilderend en aquarellerend maakte Nettie Bromberg portretten van mensen die haar na stonden, ook in de joodse geschiedenis en cultuur. Het grote onrecht van de Tweede Wereldoorlog, rassenhaat en onrecht ook in andere tijden waren een belangrijk thema in haar werk.” In haar biografie valt op: “Vooral Spinoza, de Nederlandse filosoof van Portugees-joodse afkomst, sprak haar aan, alsmede Constantin Brunner, die Spinoza's ideeën uitwerkte.” Zij is in Israël begraven en ook haar werk is volgens haar wil naar Israël overgebracht.
Haar Spinoza gaf ze een aparte, zeer intrigerende uitdrukking mee. 

Onder de getekende portretten op de website [cf.] komt Spinoza niet voor, wel Constantin Brunner (1862-1937), van wie eveneens een frappante afbeelding onder ‘geschilderde portretten’ voorkomt [cf.] met achter hem de door hem bewonderde Spinoza – geschilderd in 1971 in gemengde techniek (olie- en emuslieverf), afmetingen 100 x 75 cm.

Op veel portretten schilderde Nettie Bromberg het Hebreeuwse woord Echad (Een), of (delen uit) het Sjema Jisrael. Hier zien we Echad op de rug van het boek.

Aanvulling 17 mei 2016

Haar Spinoza-tekening werd gebruikt voor de cover van dit boek

L'Éthique par Spinoza, présentation Française par Henri Lurié. Monaco: Éditions du Rocher, 1974

           

[voor méér cf. blog]