Nieuw boek van Steven Nadler

In Trouw vandaag een recensie door Marinus de Baar van het nieuwste boek van Steven Nadler: The Best of All Possible Worlds; A Story of Philosophers, God, and Evil. Farrar, Strauss and Giroux; New York 2008; ISBN 9780374229986; 300 blz. € 24,99.

Koppen:
Een betere wereld bestaat niet
Toegankelijk boek van filosoof Steven Nadler over God en Het Kwaad

Het zou in het boek gaan over de worsteling met de rechtvaardiging van God m.b.t. het kwaad in de wereld door de filosofen Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716) en Nicolas Malebranche (1638-1715) en de theoloog Antoine Arnauld (1612-1694) - drie zeventiende eeuwse figuren waarmee de biograaf van Spinoza zich ook heeft beziggehouden (zie zijn website).

Maar ook uit deze recensie blijkt niet, net als uit de recensie die Arnold Heumakers in de boekenbijlage van 30 januari van de NRC schreef [is op de website van de NRC (nog?) niet te vinden], dat ook Spinoza in dit boek voorkomt. Voor Spinoza vormde het 'kwaad in de wereld' niet het probleem als bij de drie genoemden, maar hij had er wel een opvatting over en er in z'n filosofie een plaats voor. 

Ik heb er alle vertrouwen in dat Spinoza's opstelling tegenover dit vraagstuk ook door Nadler zal worden behandeld. Al is het maar daar "Nadler eerst enkele hoofdlijnen van de zeventiende-eeuwse filosofie uiteenzet". Voor Spinoza's denken vormde dat wat mensen als kwaad zien geen thematiek die zijn God=Natuur-filosofie voor moeilijkheden plaatste. Integendeel, het was volgens mij mede zijn filosofie die Leibniz noopte tot zijn Theodicee.  

Deze zomer verschijnt bij uitgeverij Atlas een Nederlandse vertaling.

Zie review van Michael Dirda in The Washington Post 30-11-2008

Op rorotoko.com een interview op 30-01-2009 met Steven Nadler over dit boek.