On Joy, Sadness and Desire

Volgens de pas opgestarte website spinozamanifestatie.nl zal er bij SMART Poject Space op 09 mei 2009 21.00 uur een tentoonstelling worden geopend onder de naam of het thema On Joy, Sadness and Desire.

Spinoza dus!

Op de website van SMART Poject Space is hierover nog niets te vinden.

Weer zo'n grafisch 'uiterst gelikt' webdesign, maar o zo onduidelijk en moeilijk hanteerbaar voor de gewone gebruiker. Je zoekt je rot. Waarom niet wat simpeler opgezet en meer op inhoud gefocusd?

Enfin, wij van Spinoza.blogse.nl houden dit voor u in de gaten...

Aanvulling 8 april van MyNameIsSpinoza

On Joy, Sadness and Desire
Freee, Pia Lindman, Ioana Nemes,
Mark Titchner / SMART Project Space

On Joy, Sadness and Desire besteedt aandacht aan momenten waarop de rede ons in de steek laat, aan die situaties waarin het verstandelijke ´onderuit glijdt´ maar die soms ook een mogelijkheid bieden om via andere wegen dan de ratio tot (sociale) verandering, kennis, inzicht en begrip van de werkelijkheid te komen.  De werken van kunstenaars Freee, Pia Lindman, Ioana Nemes en Mark Titchner worden gedeeltelijk voor deze gelegenheid ontwikkeld,
en zijn zowel binnen de tentoonstellingsruimte als daarbuiten te zien.

Tentoonstelling: 9 mei t/m 27 juni 2009
SMART Project Space
Arie Biemondstraat 105-113
1054 PD Amsterdam
Open: ma t/m zat 12.00 tot 22.00 uur.
Zondag van 14.00 tot 22.00 uur
Website: www.smartprojectspace.net

Programma:
9 mei 2009 – SMART Poject Space – 21.00 uur
Opening tentoonstelling On Joy, Sadness and Desire

16 mei 2009 – SMART Project Space – 21.00 uur
Live dance and sound performance Density + - 0:
improvisations on rational behaviour,
Raquel Gualtero, Erikk McKenzie, Stian Skagen