Op komst (wellicht dit jaar): Oxford Handbook of Spinoza

Zoals al eerder vermeld staat voor maart a.s. aangekondigd de Continuum Companion to Spinoza (edited by Wiep van Bunge). Volgens de uitgever wordt het een "encyclopedic account of Spinoza's life and ideas, his influences and commentators, his lasting significance." De belangstellende moet er wel £100.00 voor meebrengen.

Bij de Oxford University Press staat nog niets aangekondigd [cf.], maar er wordt al enige tijd aan een boek gewerkt, waarvan Michael Della Rocca de redactie voert en dat hier als Oxford Handbook of Spinoza en daar als Oxford Handbook to Spinoza vermeld wordt. Al jaren geleden hoorde ik dat Della Rocca gevraagd zou zijn om een boek over Spinoza en de (natuur)wetenschappen te redigeren, maar dat zal het toch niet worden. Het ziet er naar uit dat het een breed opgezet handboek zal worden, waarin dezelfde auteurs die we al van andere boeken kennen, nog eens reageren op de interpretaties van collaga’s uit vorige boeken en tijdschriften.

Hier en daar wordt vermeld dat de uitgave voor 2010 gepland stond [zelfs 2009 kom je tegen, cf. en cf]; het zou dus goed kunnen dat het in de loop van dit jaar verschijnt. De bijdragen van de diverse auteurs moeten uiteraard intussen niet al teveel verouderen.

Het aardige van de tegenwoordige openheid (vooral in Angelsaksische landen) en wellicht ijdelheid, maakt dat je via een kleine speuractie op internet al zo’n beetje kunt zien wat er in dat aanstaande boek zoal gaat komen. Ik zeg niet dat ik alles heb, maar veel hoofdstuktitels zijn al bekend gemaakt. In willekeurige volgorde geef ik die hieronder weer. De titel van het boek, The Oxford Handbook of Spinoza (Oxford: Oxford University Press, ed. M. Della Rocca) of de bijvoegingen als ’invited chapter’, ’in preparation’ of ’forthcoming’ laat ik weg. Zie hier wat ik vond:

 Yitzhak Melamed, “Spinoza's Ontology: Substance, Attributes, Modes, Formal Essences, Beings of Reason, Chimeras” - inmiddels gewijzigd in: "The Building Blocks of Spinoza's Metaphysics: Substance, Attributes, and Modes”[cf hier en hier]

•   Michael Della Rocca, "Playing with Fire: Hume Rationalism, and a little bit of Spinoza," [cf hier

• Samuel Newlands, “Spinoza’s Relevance to Contemporary Metaphysics and Philosophy of Mind” [cf hier of uitgebreider titel hier]Ÿ Steven Nadler, “The Intellectual Love of God” [cf hier

• Charlie Huenemann, “But why was he a necessitarian?” [cf hier]Ÿ Mogens Laerke, "Leibniz's encounter with Spinoza's monism, October 1675 to February 1678." [cf hier

• Dominik Perler, “Spinoza on Skepticism,” [cf hier]Ÿ Martin Lin, “The Principle of Sufficient Reason in Spinoza,” [cf hier]

• Omri  Boehm, "Kant and Spinoza Debating the Third Antinomy," [cf hier]

• Tad M. Schmaltz, “Spinoza and Descartes,” [cf hier

• Paul Walter Franks, “Spinoza among the German Idealists” [cf hier] Werd intussen gewijzigd in: “Nothing Comes from Nothing”: Judaism, the Orient, and Kabbalah in Hegel’s Reception of Spinoza.

[En ”er moet ook een vrouw bij…”, zei dr. Hilda Verwey-Jonker in zo’n geval]

  Lilli Alanen, “The Metaphysics of Affects-The unbearable reality of confusion” [cf hier]

  Goldstein, RN.  "Literary Spinoza" [cf hier   

                                                 * * *

Terwijl ik dit rondje maakte zag ik dat van Steven Nadler het volgende boek er aan komt, deze keer over de TTP:, "A Book Forged in Hell": Spinoza's Scandalous Treatise (Princeton University Press, forthcoming) [cf hier]

Aanvulling 24 juni 2012

Terwijl ik eens ging kijken of dit boek er al aankomt (quod non) kwam ik nóg een hoofdstuktitel tegen:

  Aaron Garrett, THE VIRTUES OF GEOMETRY [hier] Daar staat verder dat de titel zou worden: The Oxford Handbook of Spinoza's Ethics.

Bij Charlie Huenemann is te zien dat hij het op 8/2009 bij de redacteur heeft ingeleverd - bijna drie jaar geleden dus. Wat duurt de totstandkoming van zo'n boek lang... Als het althans nog komt.

Aanvulling 28 aug. 2012

Ook werd nog de volgende bijdrage geschreven:  

  Eric Schliesser, "Spinoza and the Philosophy of Science: Mathematics, Motion, and Being" [hier of hier]

Aanvulling 31 oktober 2012

Weer kwam ik een hoofdstuk van dat almaar uitblijvende boek tegen:

  Carlos Fraenkel, "Spinoza’s Philosophy of Religion" [hier]

Aanvulling 3 dec. 2012

  Olli Koistinen, "Spinoza on Mind" [hier]

Aanvulling 8 febr. 2013

Ik blijf - als ik weer even ga kijken of het al uit is - aanvullingen vinden van essays die geschreven werden voor dit boek dat het almaar niet lukt daadwerkelijk uitgegeven te worden. Als het zo aangroeit gaat het al aan obesitas leiden voor het tot bestaan kwam.

  Michael Rosenthal, “Spinoza’s Political Philosophy” [hier]

  Karolina Huebner, “Spinoza’s Unorthodox Metaphysics of the Will” [hier]

 Kenneth R. Seeskin, “From Maimonides to Spinoza: Three Versions of an Intellectual Transition" [hier DOC

Aanvulling 18 febr. 2013

  John Carriero, "Highest Good and Perfection in Spinoza" [gelezen in zijn "Conatus and Perfection in Spinoza", in: Midwest Studies in Philosophy, XXXV (2011)]

Aanvulling 10 maart 2014

•  Don Garrett, “Representation and Misrepresentation in Spinoza’s Philosophy of Mind,” [Cf. schrijft erbij en dat is dan weer een 'nieuwtje': forthcoming 2014]  

Zie dit blog van 10 maart 2014, waarin ik dit coverontwerp aanbied... 

Maar komaan, nog maar eens een aanvulling (gevonden in het xxlx-bestand van oxfordhandbookarticles):  

Aanvulling 6 mei 2015  

  Chantal Jaquet, Eternity

  Ursula Renz, Finite Subjects in the Ethics: Spinoza on Indexical Knowledge, the First Person and the Individuality of Human Minds

  Yirmiyahu Yovel, Nietzsche and Spinoza: Enemy-Brothers

Aanvulling 12 december 2015

  Michael L. Morgan, "Spinoza’s Afterlife in Judaism and the Task of Modern Jewish Philosophy"

Sinds  september 2013 staan de artikelen van The Oxford Handbook of Spinoza online (voor intekenaren). This handbook is currently in development, with individual articles publishing online in advance of print publication. The table of contents will continue to grow as additional articles pass through the peer-review process and are added to the site.

 

Reacties

Weer aantal hoofdstukken ontdekt van "The Oxford Handbook of Spinoza" dat door Michael Della Rocca geredigeerd wordt. Ik tel er inmiddels 20. Het zal toch ooit een keer verschijnen...