Prof. Winfried Schröder uitgenodigd voor de "Erasmus Philosophy Lecture 2014"

De derde editie van de jaarlijkse "Erasmus Philosophy Lecture" zal worden gehouden door prof. Winfried Schröder op 18 maart 2014. Schröder heeft veel gepubliceerd over spinozisme, radicale Verlichting etc., zoals Spinoza in der deutschen Frühaufklärung (1987). Zie over hem ook dit blog van 16 sept. 2013.

Op de website van de Erasmus Universiteit meer informatie over de lezing.

Alvast deze vooraankondiging:

Op 15 en 16 september 2014 zal Schröder in Marburg, waar hij aan de Philipps Universität de leerstoel Geschichte der Philosophie bekleedt [Cf.], samen met Sonja Lavaert, een internationaal congres organiseren over THE DUTCH LEGACY: RADICAL THINKERS OF THE 17TH CENTURY AND THE ENLIGHTENMENT

While Spinoza’s impact on the early Enlightenment has always found due attention of historians of philosophy, several contemporary Dutch thinkers have been largely neglected: in particular Franciscus van den Enden, Pieter de la Court, Lodewijk Meyer and Adriaan Koerbagh. The conference will focus on their political philosophy as well as their philosophy of religion in order to assess their contributions to the development of radical movements (republicanism/anti-monarchism, critique of religion, atheism) in the Enlightenment.

Uitgenodigd zijn:
Jonathan Israel (Princeton), Wiep van Bunge (Rotterdam), Roberto Bordoli (Urbino), Jacqueline Lagrée (Rennes), Sabine Funke (Karlsruhe), Omero Proietti (Macerata), Stefano Visentin (Urbino), Piet Steenbakkers (Utrecht), Michiel Wielema (Rotterdam), Erik Jorink (Leiden).

Reacties

Dergelijke conferentie juich ik ten zeerste toe en waarlijk niet alleen omdat het nnog steeds zwaar onderschatte fenomeen Van Den Enden op de agenda staat. Hernieuwde aandacht voor relatie DeLaCourt-Spinoza is vanzelfsprekend na eminente studie van Weststeijn, die juist in dat opzicht een vervolg verdient. Over de updated Koerbagh valt niet veel nieuws te verwachten. Betreffende Lodewijk Meijer ligt dat anders. Zijn rol is essentieel, maar ligt bij Bordoli in bekwame handen.
De conferentie heeft, drie uitzonderingen daargelaten, een sterke bezetting. Zelf zal ik in April de kapitale betekenis van Van Den Enden voor Spinoza op 22April oaan de Complutense in Madrid gaan toelichten in een lecture over Van den Enden's radical political theory and its impact on Spinoza's scheme".