School of Death - onspinozistischer kan het haast niet

U weet wel: Ethica 4/67

Homo liber de nulla re minus quam de morte cogitat
et ejus sapientia non mortis sed vitae meditatio est.

De vrije mens denkt aan niets minder dan aan de dood,
en zijn wijsheid bestaat niet uit mediteren over de dood, maar over het leven

Maar ja, niet iedereen is nu eenmaal een wijs mens en niemand kan dat altijd en voor de volle honderd procent zijn. Dus er is wel eens aanleiding om soms even aan het doodgaan te denken. Maar om er nou een hele school over te beginnen….Enfin Filosofie Magazine besteed slechts een avond aan een School of Death

16 juni 2016, 19.30 - 22.00  in Pakhuis de Zwijger Amsterdam: [Cf.]

‘Sterven is doodeenvoudig’, zei oud-Denker des Vaderlands René Gude al. Maar naarmate we langer leven, sterven we ook langer. Tegelijkertijd ontvallen ons bijna alle tradities die houvast gaven aan doodgaan. Wat betekent sterven in de seculiere westerse wereld? Hoe gaan we om met geliefden die niet lang meer te leven hebben? Welke betekenis geven we aan onze eigen eindigheid? Sprekers:

Joep Dohmen: ‘Doodgaan vergt een leven lang oefening.’

Babs van den Bergh: 'Als je partner sterft, verlies je niet alleen een dierbaar persoon; je moet ook jezelf opnieuw uitvinden.’ [René Gude was haar partner]

Anton van Hooff: 'Het besef dat het leven eindig is, maakt het juist zinvol en zorgt dat we ervan kunnen genieten.'