Speurtochten naar Spinoza van Stolle, Hallmann & Klever

Vandaag kan ik op de website een interessant deel uit het openbaar college brengen dat dr. W.N.A. Klever op 15 november 1995 hield bij zijn afscheid van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Het deel namelijk over zijn speurtocht in juni van dat jaar naar de lacunes in Johann Freudenthals selectie in 1899 van tekstfragmenten uit het reisjournaal van Dr. Gottlieb Stolle & Dr. Hallmann in 1703-1704 naar de Spinozareceptie in de Republiek der Zeven Provinciën. Hij ging ervoor naar de universiteitsbibliotheek van Wroclaw in Polen waar dit reisjournaal zich nu bevindt. [Zie hier deze tekst als PDF]

Gottlieb Stolle (1673-1744), was theoloog en filosoof (als dat echt samen kan gaan) – een vertegenwoordiger van de vroege Duitse Verlichting (Früh-aufklärung). Hij studeerde in Halle, waar hij leerling was van Christian Thomasius en Johan Frans Budde. 
Van 24 april 1703 tot Pasen 1704 maakte hij met Johann Ferdinand von Halmenfeld (van ca 1680) wiens tutor hij was en diens neef Hallmann, een studiereis vanuit Halle, door een deel van Duitsland en Holland. Stolle en Hallmann hebben intensief tijdens deze reis dagboekaantekeningen bijgehouden van hun observaties en gesprekken met geleerden die zij naar hun mening over vele thema’s vroegen en vooral naar hun kennis van Spinoza.

Walther Killy Literatur Lexikon. Autoren und Werke deutscher Sprache [Bertelsmann Lexikon Verlag Band 4, 1989] omschrijft Gottlieb Stolle als Gelehrsamkeitshistoriker. [Hier]

Martin Mulsow kondigde in een overzicht van zijn publicaties van dec. 2008 aan: Editionen (in Vorbereitung) / editions (in preparation): Gottlieb Stolle: Eine Reise durch die Gelehrtenrepublik. Reisejournal 1703/4, hg. und kommentiert von Martin Mulsow, unter Mitarbeit von Olaf Simons, ca. 2009 (eerder was al aangekondigd dat het in 2006 zou verschijnen).
[N.b. 4 aug. 2010 gezocht en het blijkt nog niet verschenen]

Zie hier meer over dit project van Martin Mulsow.