Spinoza aan bod in Studium Generale Maastricht

Het is nog relatief ver weg, maar het doet me deugd hier alvast te kunnen melden dat het Studium Generale Maastricht in het programma voor de periode april-mei tweemaal een Spinozadeskundige naar Maastricht haalt.

Zo vaak moet ik constateren dat interessante spreekbeurten in het midden of noorden van het land worden gegeven, maar die haal ik niet ’s avonds met openbaar vervoer vanuit Maastricht.
Maar gelukkig komt Mohammed soms naar de (Pieters)berg.

            

De volgende twee lezingen staan op het programma:

 

Onaflosbare schuld?

Donderdag 04 april, 20h00 • Aula Minderbroedersberg 4-6 • Gratis toegang • Dr. Tinneke Beeckman, docent filosofie, Vrije Universiteit Brussel [cf]

Bij elke schuld hoort de erkenning van een verschuldiging en zelfs de belofte tot aflossing of terugbetaling. Op het financiële vlak hebben landen, ook de Westerse, meer schuld dan ze kunnen vereffenen. Meer nog, het financiële systeem berust op beloften die niet kunnen worden ingelost. Wat is de betekenis van schuld, zonde, verdienste, beloften? Aan de hand van het werk van Spinoza en Nietzsche ontwikkelt Tinneke Beeckman een naturalistische visie op schuld. Zo trekt Spinoza de noodzaak om contractuele afspraken na te komen in twijfel. Hoe kunnen we de hedendaagse moraal begrijpen waarin de naleving van het contract centraal staat?

Tinneke Beeckman schreef Door Spinoza’s lens als een praktische handleiding om met Spinoza naar de wereld van vandaag te kijken.

Spinoza tussen actualiteit en eeuwigheid

 

Donderdag 25 april, 20h00 • Aula Minderbroedersberg 4-6 • Gratis toegang • Prof. dr. P. Steenbakkers, bijz. hoogleraar Spinozastudies, EU Rotterdam [cf]

In zijn wijsgerig stelsel benadrukte Spinoza het "perspectief van de eeuwigheid", maar hij vond het niettemin ook nodig zich in actuele debatten te mengen. Die gingen in zijn tijd vooral over de status van de Bijbel – een thema dat tegenwoordig nauwelijks nog als urgent wordt ervaren.

Om de relevantie ervan duidelijk te maken komt in deze lezing eerst Spinoza’s Bijbelkritiek aan de orde, en vervolgens zijn visie op de relatie tussen godsdienst en politiek.

In die uiteenzetting zal ook het nu gangbare imago van Spinoza als grondlegger van de moderniteit van kanttekeningen worden voorzien.

 

Reacties

Stan je boft met sprekers als Tinneke en Piet bij jouw in de buurt.
Ik heb met veel plezier en interesse de lens van Spinoza van Tinneke gelezen. Het plezier en interesse om de lens te lezen is vergelijkbaar met het lezen van de meeste artikelen uit De Dagelijkse Standaard. DDS Nieuws wordt niet gecensureerd zoals de bijna gelijkgeschakelde media in de trant van meer EU minder democratie en minder soevereiniteit. Leve de maakbare waanzin. Gelukkig is het Burgerforumeu.nl opgericht om eens te vragen wat de belastingbetaler vindt van het op den duur afschaffen van soevereine natiestaten. Stan dit valt volgens mij onder de vrijheid van filosoferen.