Spinoza-blog wordt door de Koninklijke Bibliotheek gearchiveerd

Naar aanleiding van de reacties op het blog “Kaddisj voor de website van Siebe Thissen”, soms per e-mail, kan ik berichten dat de Koninklijke Bibliotheek ook Spinoza.blogse.nl in zijn web-archief zal opnemen.

 

In beginsel worden zelden blogs opgenomen, vooral vanwege de reacties op de afzonderlijke blogberichten. Dit zou hebben te maken met auteursrecht, zo werd mij meegedeeld. Daar echter nog lange tijd het web-archief alleen binnen de muren van de Koninklijke Bibliotheek te raadplegen zal zijn, zag men een mogelijkheid om iets ruimer te selecteren en ook het Spinoza-blog in het web-archief op te nemen.

 

Overigens gebeurt dat archiveren slechts éénmaal per jaar, zodat – mocht blogse.nl er ooit opeens mee stoppen - er toch flink wat blogs verloren kunnen gaan. Bij blogs zou minstens een wekelijkse archivering wenselijk zijn. Maar toch: van dit "culturele erfgoed" zal in elk geval iets worden bewaard.

Achtergrond van de web-archivering door de KB
Als nationale bibliotheek is de KB wettelijk verantwoordelijk voor het verzamelen, beschrijven en bewaren van in Nederland verschenen publicaties, al of niet elektronisch. De KB ziet het als haar taak om ook websites duurzaam te bewaren en raadpleegbaar te houden voor toekomstige generaties en ze te behoeden voor verlies door bijvoorbeeld technologische veroudering.
Om die reden archiveert de KB websites die als verzameling een representatief beeld geven van de Nederlandse cultuur, geschiedenis en samenleving op het internet.

Geselecteerde sites worden daartoe gearchiveerd en duurzaam opgeslagen en zullen regelmatig opeenvolgende versies opgenomen worden.

 

Voor méér informatie over web-archivering op de website van de KB.  Het onderwerp komt ook aan de orde in deze video

 

Reacties

En terecht!

Mooi Stan ! Proficiat ! Ik ben (nog) geen latinist toch schiet me iets te binnen dat deels van toepassing kan zijn: Ars longa vita brevis.

Verder een tip voor een beeld-blog. Van een vriendin (beeldend kunstenaar) kreeg ik een boekje met prachtige portretbeelden van filosofen van een andere kunstenares. Spinoza zit er ook bij (of tussen) zo te zien met veertjes voor zijn mond. Wat zou dat kunnen zeggen ? Caute ?

Kijk op www.evelinevanduyl.com moooie website; zie de filmpjes niet over hoofd...

groet, ArisZ

Dank, ArisZ,
Ik had Eveline van Duyl's Spinoza al in een blog van 11 febr 2011
http://spinoza.blogse.nl/log/spinoza-in-haardracht-van-bont.html
Maar door jouw tip zie ik dat ze er detailfoto's naast heeft geplaatst die er eerder nog niet waren. En je wijst me op haar fraaie video. Die ga ik in dat blog erbij plaatsen.

Proficiat Stan met deze erkenning van je werk door de KB!

Gefeliciteerd!