Spinoza en "de kracht van het gemeen"

In de straten van de Egyptische hoofdstad ...Is het niet een schitterende coïncidentie dat juist op de dag waarop het Egyptische volk het resultaat van zijn zolang volgehouden krachtsvertoon binnensleept, de Italiaanse site Foglio Spinoziano een van 28 febr t/m 2 maart te houden Internationale Conferentie (Convegno Internazionale) aankondigt over het thema:

                             Spinoza. La potenza del comune

Reacties

Buitengewoon interessant thema, dat onze Italiaanse collega's daar aan de orde stellen. Er is sowieso een 'hausse' in historisch en systematisch vernieuwende Spinoza-studies in Italie. 'La potenza del commune' wordt op dat congres niet in eerste instantie als politiek thema aangevat, maar als epistemologisch. Niettemin ligt het ook aan de basis van Spinoza's radicaal democratische politieke theorie. Ik heb aan vele Italiaanse Spinoza congressen meegedaan en weet hoe de ontwikkeling daar is. Dit thema is een progressie op de vorige thema's, waar de rest van Europa (inclusief het hier zo geprezen Franse contingent) nog niet aan toe is.