Spinoza: ingeniosissimus Atheos

Wat konden ze het in voorbije eeuwen toch fraai zeggen – Charlie Hebdo’s cartoons halen het er bij lange na niet bij.

Zo bouwde Johann Jacob von Ryssel († 1732), in zijn Continuatio in Vossii librum de philosophorum sectis, een boek dat Gerardus Johannes Vossius begonnen was, verder uit. Daarin kreeg Spinoza deze typering mee:

Ex Schola Cartesii derivatur BENEDICTUS de SP1NOZA, ingeniosissimus Atheos, qui libertate philosophandi abusus excessit magistri sui limites.

Uit de Cartesiaanse school kwam Benedictus de Spinoza voort, de zeer schrandere atheïst, wiens misbruik maken van de vrijheid om te filosoferen, veel verder ging dan de door zijn meester aangehouden grenzen.

Hier het gehele paragraafje:

________________

Kom met deze link rechtstreeks op de betreffende bladzijde.  

Hetzelfde boek bij de Bayerische StaatsBibliothek

De boeken van Jacob von Ryssel staan hier gedigitaliseerd

Nu we het van de week toch over boekenveilingcatalogi hadden: Friedrich Jakob von Ryssel (Wittenberg), Veilingcatalogus, boeken Johann Jakob von Ryssel, 26 juli e.v. 1742, Volume 2 - books.google
[Speciminis catalogi librorum ex omni eruditionis parte praestantissimorum sive Indices et commentarii bibliothecae Joannis Jacobi de Ryssel]  

Interessant verschil: de boeken staan niet naar grootte, maar naar inhoud geordend.  

Over Johann Jakob von Ryssel is e.e.a. te vinden in:
Giovanni Santinello I& Francesco Bottin (Eds.), Models of the History of Philosophy: From its Origins in the Renaissance to the ‘Historia Philosophica’: Volume I: From Its Origins in the Renaissance to the 'Historia Philosophica'. Springer Science & Business Media, 1993 - books.google