Spinozabeeld in Amsterdam

Een van de hoofddoelen van de vorig jaar opgerichte Amsterdamse Spinoza Kring is ‘Spinoza het boegbeeld van Amsterdam maken’, volgens voorzitter en oprichter van de kring, Frank van Kreuningen in het M Magazine van NRC Handelsblad begin november 2007. Daarvoor wil men op het Waterlooplein een monument voor de filosoof oprichten. Nergens lees je dat er al een standbeeld van Spinoza staat in Amsterdam.

Op de website van het Spinoza Lyceum te Amsterdam is dit plaatje van het Spinozabeeld daar bij de school te vinden, alsmede de volgende tekst:

De joodse filosoof Baruch de Spinoza (1632-1677) is zonder twijfel de bekendste wijsgeer van Nederlandse bodem en beroemd om zijn onafhankelijke en onderzoekende geest. Tot ergernis van vele tijdgenoten zocht hij God niet in geschriften en instituten, maar in de natuur en in de mens. Spinoza, verketterd en vereerd als “revolutionair” vrijdenker, toonde zich in zijn  boeken en geschriften een vurig pleitbezorger van de vrijheid van meningsuiting en vrijheid van geloof.

Het Spinoza-Lyceum draagt met eer de naam van deze filosoof.

 

Adres Dalton SG Spinoza Lyceum Peter van Anrooystraat 8
1076 BH Amsterdam tel: 020-5777444 fax: 020-5777488.

 

Ook hebben een aantal scholen in Voorburg en Den Haag zich in 2002 verenigd in de Scholengroep Spinoza.

In Ulvenhout of all places, zou een Spinoza University bestaan (?)