Spinoza's filosofie voor het overwinnen van angst en het ervaren van geluk

De 'Spinozakring Roosendaal' biedt een oriëntatiecursus 

De  filosofie van Benedictus de Spinoza
voor het overwinnen van angst
en het ervaren van geluk
De oriëntatiecursus
omvat 5 thema’s
de 1e avond
Spinoza, levend in de 17e eeuw, vond wat de mens van nu zoekt
de 2e avond
Spinoza’s kijk op de werkelijkheid
de 3e avond
Hoe Spinoza de mens begrijpt in al zijn doen en laten
de 4e avond
Spinoza’s handreiking voor het overwinnen van angst
en het ervaren van geluk
de 5e avond
De waarde van de filosofie van Spinoza voor ons,
mensen van de 21e eeuw

Data:                  maandag, 12 oktober 2009                   
                          
 maandag, 19 oktober 2009 
                               
  (niet op 26 oktober 2009 wegens vakantie
                           
maandag,   2 november 2009
                          
maandag,   9 november 2009
                          
maandag, 16 november 2009  

Tijd:                    20.00 – 22.00 uur

Locatie:              Centrum voor de Kunsten, 
                           Burgerhoutseweg 23  Roosendaal

Aanmelding bij:    Jan Boerma 
                               0165 – 566080
                               
j.boerma@12move.nl

Kosten:                  45 euro (inbegrepen de prijs van de syllabus)

Studiemateriaal:   Voorafgaand aan iedere cursusavond wordt het betreffende deel van de syllabus aan de cursisten geemaild.

Cursusleiding:        Jan Boerma, m.m.v. Arie Kamsteegt en Piet Maris (leden van de Spinozakring Roosendaal). Zij maken sinds enige jaren studie van de filosofie van Spinoza en ervaren de rijkdom van deze filosofie.