Tamelijk uniek: cursus over de Staatkundige verhandeling van Spinoza

Aan de Hovo Utrecht geeft dr. J. Scheren vanaf september a.s. een cursus over de Tractatus Politicus. Aan de hand van de vertaling van karel D'huvetters. Vanwege z'n uitzonderlijkheid is dit het vermelden waard [cf.]